Sajátos nevelési igényű gyermek/tanuló

pedagógia

A szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, vagy több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos vagy pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott gyermek/tanuló. Ilyenek a dyslexia-val, dysgraphia-val, dyscalculia-val, mutizmussal, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavarral küzdő gyermekek/tanulók.