Sajátos munkarend szerinti oktatás

pedagógia

Sajátos munkarend szerint folyik az oktatás, ha a tanulónak az órákon egyáltalán nem kell részt vennie, vagy a tanórák száma nem éri el a nappali oktatás óraszámának 10%-át.Szakmai alapozó oktatás  A szakiskolák 10. évfolyamán a tanulók egy szakmacsoport közös szakmai ismereteinek elsajátításával foglalkoznak. A tanulók az általános szakmai gyakorlati és elméleti ismeretek mellett megismerkednek a kiválasztott szakmacsoportra jellemző technológiával, a felhasznált anyagokkal, valamint megismerik a szakmacsoportba tartozó szakképzéseket, s felkészülnek a konkrét szakképzés kiválasztására az OKJ alapján.