Ruházati kereskedő

felnőttképzés, OKJ, szakmakereső, felnőttoktatás, OKJ tanfolyam

A ruházati kereskedő munkáját szaküzletekben/áruházak ruházati osztályán vagy szakáruházban végzi. A ruházati kereskedő szakképesítés feladatai:– Piaci ismereteinek (szegmensének, versenytársai kínálatának, termelői kínálatnak) birtokában meghatározza a beszerzendő áru mennyiségét, választékát, kiválasztja a legkedvezőbb beszerzési forrásokat, tárgyal, szerződést köt, átveszi az árut mennyiségileg és minőségileg, valamint kiegyenlíti az áruk ellenértékét.– A beérkezett árukat készletre veszi, gondoskodik az áru jellegének megfelelő árutárolásról, fogyasztói árat kalkulál, gazdálkodik a készlettel, közreműködik a leltározás folyamatában.– Az értékesítési munka során feltölti az eladóteret, lefolytatja az akvizíciós beszélgetést magyar és idegen nyelven, elszámolja az áru ellenértékét, szükség szerint intézi a fogyasztói reklamációkat.– Használja az üzlet politikájának megfelelő marketing kommunikációs eszközöket: bolti reklámtevékenységet folytat, megszervezi/közreműködik a bolti akciókban, ápolja a külső és belső PR kapcsolatokat, kialakítja/kialakíttatja a szegmensnek és a profilnak megfelelő arculatot.– Biztosítja/közreműködik a bolt működésében melynek során szervezési, irányítási, ellenőrzési feladatokat lát el, betartja/betartatja a baleset-, munka-, tűzvédelmi és környezetvédelmi szabályokat, higiéniai előírásokat, betartja/betartatja a pénzkezelési szabályokat, érvényesíti a fogyasztói érdekvédelmet.– A munkájával kapcsolatban ügyviteli feladatokat lát el, áruforgalmi és pénzforgalmi bizonylatokat vezet, üzleti leveket ír, eleget tesz adatszolgáltatási kötelezettségének, miközben alkalmazza a kereskedelmi, számítástechnikai programokat.– Vállalkozóként megalapítja és működteti vállalkozását, szükség szerint megszűnteti azt a piaci viszonyokat figyelembe véve választja meg vállalkozási formáját, választ telephelyet, beszerzi a szükséges engedélyeket, meghatározza a legoptimálisabb értékesítési formát, biztosítja a forrásokat a vállalkozásához, valamint a személyi és tárgyi feltételeket.– Megtervezi az üzlet politikáját, és folyamatosan elemzi gazdálkodásának eredményességét, közreműködik üzleti tervének elkészítésében.