Relativpronomen

nyelvtanfolyam, nyelvtanulás

  1. A vonatkozó névmás nemben és számban mindig ahhoz a főnévhez igazodik, amire vonatkozik.  z.B. der Mann, der an der Ecke steht 2. A vonatkozó névmás esetét mindig az ige határozza meg, amely abban a mondatban helyezkedik el, amelyben a vonatkozó névmás található.   z.B. der Mann, dem ich „Guten Tag” sage 3. A birtokos névmás után névelő nem használható, ezért utána erős melléknévragozást kell használni.    z.B. der Mann, dessen alter Hund immer bellt 4. A vonatkozó névmás legtöbbször az után a főnév után áll, melyre vonatkozik.   z.B. Ich habe mit meinem Freund, der mir gefallen hat, einen Film gesehen.    ABER: Ich fange mit der Mathematik an, die ich immer noch nicht verstehe. 5. A vonatkozó névmás után mellékmondati (KATI/KATÁ) szórend következik. 6. A vonatkozó névmás gyakran áll elöljárószóval.    z.B. Mein Freund, in dessen schöner Wohnung ich derzeit wohne, ist jetzt in Berlin. 7. Vonatkozó mondatok „wo”-val és „wohin”-nal   z.B. Wir besuchten die Stadt, in der mein Onkel geboren ist.             Wir besuchten die Stadt, wo mein Onkel geboren ist.   z.B. Kennst du die Kleinstadt, in die wir gezogen sind?      Kennst du die Kleinstadt, wohin wir gezogen sind? 8. Vonatkozói mondatok „was, wer wen, wessen és wem”-mel- Ezeket a vonatkozó névmásokat akkor használjuk, ha általánosító értelemben az egész mondatra vonatkoztatjuk.   z.B. Wer zuletzt lacht, lacht am besten.- „Was”-szal vezetjük be a vonatkozói mondatot az „etwas, nichts, alles, einiges, vieles” határozatlan névmás után, illetve semleges nemű felsőfokú alakok után.   z.B. Das Schönste, was ich sah …             Alles, was du gesagt hast, erwies sich als Wahrheit. Összefoglaló táblázat Hímnem (Maskulinum) Nőnem (Femininum) Semleges nem (Neutrum) Többes szám (Plural) Alany eset (Nominativ) der die das die Tárgy eset (Akkusativ) den die das die Birtokos eset (Genitiv) dessen deren dessen deren Részes eset (Dativ) dem der dem denenKészítette:Turai Tímea