Rehabilitációstevékenység terepauta

felnőttképzés, OKJ, szakmakereső, felnőttoktatás, OKJ tanfolyam

A munkaterület rövid, jellemző leírása A rehabilitációs tevékenység terapeuta (ergo terapeuta) az orvosi rehabilitáció területén a rehabilitációs team tagjaként az orvos általános szakmai irányítása mellett kompetencia szintjén önállóan dolgozik, az átfogó rehabilitáció egyéb területein a rehabilitációs team tagjaként önállóan tevékenykedik: – házi szakápolói szolgálatokban, – lakóközösségi rehabilitációban, – fogyatékosok intézményeiben, – állami nevelő intézetekben, – idősgondozást ellátó intézményekben, – rehabilitációs intézményekben, – egészségügyi intézmények járóbeteg- és fekvőbeteg- osztályain, – védő munkahelyen, védett munkahelyen. A rehabilitációs tevékenység terapeuta fizikai vagy pszichikai károsodás következtében tevékenységükben átmenetileg vagy véglegesen korlátozott emberekkel foglalkozik. Munkáját a pszichiátriai, a mozgásszervi megbetegedésben szenvedő emberek rehabilitációja és a fogyatékos gyermekek habilitációja, fogyatékos felnőttek rehabilitációja terén folytatja. A rehabilitációs tevékenység terapeuta a pszichiátriai és/vagy mozgásszervi rehabilitációra szoruló embert olyan tevékenységekbe vonja be, amelyeknek célja: – a kiesett és megmaradt pszichés, illetve mozgásszervi funkciók lehető legmagasabb szintű helyreállításának és használatának előmozdítása, – a személyi és tárgyi feltételek átalakítása annak érdekében, hogy a pszichiátriai és/vagy mozgásszervi rehabilitációra szoruló ember képes legyen olyan tevékenységet folytatni társadalmi, személyes és otthoni környezetében, amely önmaga és a társadalom számára értéket képvisel.