Protokoll-ügyintéző

felnőttképzés, OKJ, szakmakereső, felnőttoktatás, OKJ tanfolyam

    I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai     1. A szakképesítés azonosító száma: 52 3404 02   2. A szakképesítés megnevezése: protokoll ügyintéző       II. A szakképesítés munkaterülete     1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglakozás   --------------------------     A munkakör, foglalkozás   FEOR száma megnevezése OKJ azonosító OKJ megnevezés   --------------------------   3910 egyéb ügyintézők 52 3404 02 protokoll ügyintéző     2. A szakképesítéssel betölthető további és rokon munkakörök, foglalkozások   --------------------------     A munkakör, foglal   kozás   FEOR száma megnevezése OKJ azonosító OKJ megnevezés   --------------------------   3641 utazási tanácsadó, szervező, idegenforgalmi ügyintéző   3642 idegenvezető, hostess 54 7872 02 idegenvezető, hostess     3. A munkaterület rövid leírása     A protokoll ügyintéző segíti – idegen nyelven is – a protokoll területét irányító vezetőt a hazai és nemzetközi kapcsolattartás formai követelményeinek betartásában, a programok előkészítésében, a lebonyolításban, a pénzügyi elszámolás elkészítésében. Elvégzi a programokkal kapcsolatos adminisztrációs teendőket. A rábízott feladatokat önállóan látja el.       III. A szakképesítés szakmai követelményei     1. A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatok, feladatcsoportok     A protokoll ügyintéző, különös tekintettel az adott idegen nyelv társalgási szintű ismeretére, részt vesz a hivatalos partnerkapcsolatok alakításában, közreműködik a tartalmi programok protokoll szerinti lebontásában (forgatókönyv készítés), a programban résztvevők tevékenységének koordinálásában. Aktívan részt vesz a programok előzetes szervezésében (levelezés) és lebonyolításában. Figyeli és beépíti a programba az aktuális kulturális és társadalmi eseményeket. Elvégzi a konkrét események adminisztrációs munkáját, valamint ennek előkalkulációját és végelszámolását.     2. Követelmények     Protokoll elmélet és gyakorlat     Ismerje a viselkedési szabályokat, a társadalom mindennapi életének írott és íratlan szabályait, és legyen képes ezeket az ismereteket a gyakorlatban alkalmazni.     Ismerje:   – a jog,   – az erkölcs,   – a szokások,   – a vallási szabályok,   – az illem közötti azonosságokat és különbözőségeket.   Legyen képes megkülönböztetni a viselkedési szabályok szintjeit:   – az illem,   – az etikett,   – a protokoll,   – a diplomácia területén.     Ismerje a viselkedéskultúrát mint az általános kultúra részét, a nemzeti jellegzetességeket és különbségeket az egyes népek viselkedési szabályaiban. Ezen belül:   – az európai kultúrák,   – az arab országok,   – az ázsiai országok,   – az afrikai országok,   – az amerikai országok viselkedési jellemzőit.     Legyen képes munkája során önállóan alkalmazni az általános viselkedési előírásokat:   – személyes megjelenés,   – köszönés, bemutatkozás, mások bemutatása, megszólítás,   – névjegy átnyújtásának esetei, társalgás,   – viselkedés nyilvánosság előtt,   – ajándékozás,   – udvariasság (féri–nő, fiatal–öreg, vendég–vendéglátó),   – viselkedés és megjelenés speciális alkalmakkor (temetés, esküvő, keresztelő, társasági összejövetel, bál, egyházi események),   – viselkedés külföldön.     Alkalmazza a hivatali, munkahelyi érintkezés legalapvetőbb szabályait:   – pontosság,   – dohányzás,   – hivatali megjelenés,   – viselkedés hivatali, munkahelyi szituációkban (véleménynyilvánítás, főnök–beosztott viszony, megszólítás, magázás, tegezés, hivatali rangok tiszteletben tartása),   – telefon, fax elektronikus levelezés udvariassági formulái,   – írásbeli anyagok formája a hivatalos érintkezésben (levél, meghívó, jelentés, feljegyzés).     Ismerje a hivatalos eseményekkel kapcsolatos speciális etikett és protokoll szabályokat:   – rangsorolások:     = protokolláris rangsorolás,     = Országgyűlés,     = pártok,     = nemesi méltóságok,     = egyházi rangok és méltóságok,     = a nők rangsorolása, a gyermekek rangsorolása,     = delegációk rangsorolása   – kitüntetések ünnepélyes átadása:     = a kitüntetések fajtái, rangsoruk,     = az átadók,     = a kitüntetési ünnepség   – hivatalos szerződések aláírása:     = a helyszín,     = az aláírás sorrendje,     = a meghívottak   – koszorúzás:     = a sorrend,     = az öltözet,     = a koszorúzó magatartása.     Legyen képes a gyakorlatban alkalmazni a vendéglátás protokollja, a protokolláris vendéglátás alapvető előírásait:   – általános gasztronómiai ismeretek:     = ételkínálat, ételek sorrendje,     = italkínálat, magyar történelmi borfajták, italok hőfoka,     = speciális étkezési tilalmak az egyes vallásoknál,     = pohárköszöntő,     = ültetési segédeszközök, az evőeszköz felrakásának módjai   – az otthoni vendéglátás szabályai:     = a meghívás,     = a terítés,     = az ajándékozás,     = a vendéglátó kötelezettségei,     = a vendég kötelezettségei   – hivatali vendéglátás formái:     = szűk körű megbeszélés az irodában,     = megbeszélés munkaértekezleten,     = vendéglátás a tárgyalóasztalnál,     = VIP vendég több napra   – a hivatalos vendéglátás formái:     = álló alkalmak (fogadás, parti, koktélparti, gardenparti, buffet-dinner),     = ültetéses alkalmak (munkaebéd, díszétkeztetés, villásreggeli, üzleti ebéd, báli étkezés),     = meghívások formái, visszaigazolások   – egyéb társasági összejövetelek (borkóstoló, vadászat, üzemlátogatás):     = álló alkalmak,     = ültetéses alkalmak,     = otthoni vendéglátás.     Önállóan szervezzen egyéb társasági összejöveteleket (borkóstoló, vadászat stb.).     Tudja az ajándékozás hivatalos alkalmait:   – ki, kit ajándékoz meg,   – milyen mértékű az ajándék,   – mit fejez ki az ajándék,   – virágok és átadásuk szabályai.     Legyen tisztában az öltözködési szabályokkal:   – mindennapi ruhadarabjaink,   – a hivatalos öltözet,