Projektmenedzser asszisztens

felnőttképzés, felsőfokú szakképzés, FSZ, felnőttoktatás, OKJ tanfolyam

A projektmenedzser asszisztens, mint a projekt vezetőjének közvetlen munkatársa   – a projektvezető irányítása mellett végzi előkészítő, elemző, szervező munkáját, közreműködik a konkrét projektfeladatok hatékony megoldásában,   – részt vesz a projektek tervezésében, fejlesztésében, megvalósításában,   – gondoskodik arról, hogy a projektben résztvevők ismerjék a projekt egészét és részfeladatait, ismerjék a szerződések betartásából, a minőségbiztosításból, a jogszerű szoftverhasználatból rájuk eső feladatokat,   – részt vesz a szervezési, irányítási rendszer működtetésében, egyes területeken önállóan is tevékenykedik,   – segíti a projekt működéséhez szükséges információáramlást, az információ tömegének naprakész kezelését,   – kész bizonyos részfeladatok, kommunikáció, adminisztráció elvégzésére,   – a felsőbb szakmai vezetés által megfogalmazott célokat a gyakorlati teendők (a fenti tevékenységek) nyelvére lefordítja, a tevékenységeket részfeladatokra bontja, az egyes résztevékenységeket végzők munkáját koordinálja, irányítja és a megfelelő munkafeltételeket biztosítja,   – munkáját jogszabályi környezetben, azok alkalmazásával látja el,   – részt vesz a döntés-előkészítésben, a munkafolyamat szabályozásában, az ügyvitel kialakításában,   – tevékenységét szakmai irányítás mellett, önállóan végzi az informatikai, irodatechnikai, AV eszközök alkalmazásával,   – végigkíséri és segíti a projektrésztvevők sikeres együttműködését,   – a projekt részfeladatainak összehangolt működtetésével hozzájárul a vállalat teljesítményének növeléséhez.