PROFEX Nyelvvizsgaközpont

nyelvtanfolyam, nyelvtanulás

Vizsga bemutatása: Akkreditált nyelvvizsgák: angol jogi és közigazgatási szaknyelvi, kétnyelvű (Profex Szaknyelvi, 2004.07.22.)angol orvosi szaknyelvi, kétnyelvű (Profex Szaknyelvi, 2000.09.05.)angol telekommunikációs szaknyelvi, kétnyelvű (Profex Szaknyelvi, 2002.12.16.)német jogi és közigazgatási szaknyelvi, kétnyelvű (Profex Szaknyelvi, 2004.07.22.)német orvosi szaknyelvi, kétnyelvű (Profex Szaknyelvi, 2000.09.05.)német telekommunikációs szaknyelvi, kétnyelvű (Profex Szaknyelvi, 2002.12.16.) INFORMÁCIÓK NYELVVIZSGÁINKRÓL Orvosi szaknyelvi nyelvvizsga: Tájékoztató a PROFEX orvosi szaknyelvi vizsgáról: A PROFEX államilag elismert, három fokozatú, kétnyelvű, szintező, orvostudományi és egészségtudományi szaknyelvi vizsga, amely jelenleg angol és német nyelvből tehető. Az állami elismertség azt jelenti, hogy a PROFEX vizsgabizonyítvány birtokosa ugyanolyan előjogokat és előnyöket élvez, mint azok, akik más, államilag elismert általános nyelvi vagy szaknyelvi vizsgát tettek. Ezek közül legfontosabbak a felsőoktatási intézményekben tett felvételi vizsgák pontszámának emelése, a diplomaszerzés feltételének teljesítése és a nyelvpótlékra való jogosultság megszerzése. A három fokozat (alap, közép és felső) kialakításakor a vizsga kifejlesztői a magyarországi hagyományokat követték, de ugyanakkor - az állami akkreditáció követelményeinek is eleget téve - az Európa Tanács nyelvtudásszintekre vonatkozó ajánlásait is szem előtt tartották. Az alap- közép- és felsőfok követelményei a vizsga nyelvétől függetlenül egységesen meghatározottak és egymástól jól elkülöníthetők. A kétnyelvűség egyrészt azt jelenti, hogy a vizsga a magyarországi nyelvtanulók illetve zömében magyar anyanyelvű nyelvvizsgázók nemzetiségéből fakadó szükségleteinek, igényeinek és nyelvtanulási céljainak messzemenő figyelembe vételével került kifejlesztésre, amelyek közül a nyelvi sajátosságok figyelembe vétele különös hangsúlyt kapott. Másrészt, a nyelvi közvetítő készség (fordítási készség) vizsgálatára a vizsga mindhárom fokán sor kerül. Ennek célja nem csupán az, hogy a fordítás, mint egy ismét egyre nagyobb mértékben előtérbe kerülő készség így, a vizsga felkészülésre-felkészítésre való visszahatása révén is hangsúlyt kapjon. Cél az is, hogy a magyar orvosi-egészségtudományi szaknyelv fennmaradásához a PROFEX nyelvvizsga a maga sajátos eszközeivel és lehetőségeivel hozzájáruljon, hiszen egy fordítási feladat végrehajtásakor mindkét szaknyelv megfelelő szintű ismerete szükséges.  A PROFEX orvosi szakmai nyelvvizsga típusai: A PROFEX orvosi szakmai szaknyelvi vizsga angol és német nyelvből tehető le. A három fokozat (alap, közép és felső) kialakításakor a vizsga kifejlesztői a magyarországi hagyományokat követték, ugyanakkor -az állami akkreditáció követelményeinek eleget téve- az Európa Tanács nyelvtudásszintekre vonatkozó ajánlásait is szem előtt tartották. Az  alap-, közép-, és felsőfok követelményei a vizsga nyelvétől függetlenül egységesen meghatározottak és jól elkülöníthetők Beszédértés Vizsga típusa  Alapfok  Középfok   Felsőfok  Feladat leírása  1. feladat:szakmai szituációkban jellemzően elhangzó mondatokra reagálás 2. feladat: összefüggő szaknyelvi monológ vagy dialóg) szöveg megértése (szakember-szakember, kliens-szakember, riporter-szakember) 1. feladat szakszöveg (előadás, rádióműsor, élőbeszéd) tényszerű információinak megértése 2. feladat: párbeszéd (pl. anamnézisfelvétel) (kliens-szakember, szakember-szakember) megértése 1. feladat: elbeszélő szakszöveg megértése 2. feladat: gyors beszédtempójú komplex dialógus (kliens-szakember, szakember-szakember) megértése Feladatra szánt idő (percben) 20 perc  20 perc  20 perc  Feladatok száma  20 20 20 Elérhető pontszám  20 (minimum 8) 20 (minimum 8) 20 (minimum 8) Műfajok  tankönyvrészlet  rádióműsor, előadás rádióműsor, előadás  Szövegtípusok  különálló mondatok,  szaknyelvi narratíva/dialógusok  elbeszélő/leíró szaknyelvi monológ, dialógus  elbeszélő/leíró, érvelő monológ és dialógus  Feladatmegoldás menete  Mondatok: 1/ feladatlap megtekintése (1 perc)2/ a mondatok meghallgatása 3x(a modatok között 10s szünet melynek során a feladat megoldandó) Összefüggő szöveg:1/ feladatlap megtekintése (1 perc)2/ szöveg meghallgatása 3x(közötte 30s szünet)3/ feladatlap kitöltése (3 perc)  Monológ:1/ feladatlap megtekintése (1 perc)2/ szöveg meghallgatása 2x (közben 30s szünet)3/ feladatlap megoldása (2 perc) Dialógus:1/ feladatlap megtekintése (1 perc)2/ szöveg meghallgatása 2x(közötte 30s szünet)3/ feladatlap kitöltése (2 perc)  Monológ:1/ feladatlap megtekintése (1 perc)2/ szöveg meghallgatása 2x(közben 30s)3/ feladatlap megoldása (2 perc) Dialógus:1/ feladatlap megtekintése (1 perc)2/ szöveg meghallgatása 2x(közötte 30s szünet)3/ feladatlap kitöltése (2 perc) Feladatok utasítási nyelve Magyar Magyar Magyar Formai jellemzők   A felsoroltak közül legalább 3 feladattípus található a vizsgafeladatokban.- feleletválasztó teszt- igaz-hamis állítás- információ átvitel- C-teszt - hiányos mondatok kiegészítése  A felsoroltak közül legalább 3 feladat-típus található a vizsgafeladatokban.- feleletválasztó teszt- igaz-hamis állítás- információ átvitel- C-teszt- hiányos mondatok kiegészítése   A felsoroltak közül legalább 3 feladattípus található a vizsgafeladatokban.- feleletválasztó teszt- igaz-hamis állítás- információ átvitel- C-teszt- hiányos mondatok kiegészítése  Beszédkészség  Vizsga típusa  Alapfok  Középfok   Felsőfok  Feladat leírása  1. feladat: bevezető beszélgetés a vizsgázó szakterületével kapcsolatban(nem kerül értékelésre) 2. feladat: beszélgetés két magyar nyelven megadott egyszerű szakmai szituációban szakember-kliens szakember-szakember 3. feladat: egyszerű, bemutatást igénylő önálló beszédproduktum grafikon táblázat, ábra, kép alapján   1. feladat: bevezetõ beszélgetés a vizsgázó szakterületével kapcsolatban(nem kerül értékelésre) 2. feladat: beszélgetés két magyar nyelven megadott szakmai szituációbana/ utasítás adása, magyarázat eljárások bemutatása, tájékoztatás kliensnekb/ szakmai problémafeltáró párbeszéd szakember-kliensszakember-szakember 3. feladat: önálló témakifejtés nem nyelvi/ nyelvi stimulus alapján (kép, ábra)  1. feladat: bevezető beszélgetés a vizsgázó szakterületével kapcsolatban(nem kerül értékelésre) 2. feladat: problémamegoldó, részletes érvelést igénylő szakmai vitaszakember-kliens, szakember-szakember 3. feladat: önálló beszédproduktum nem nyelvi/nyelvi stimulus alapján (kép, ábra)A feladat során a vizsgázó szakmai kérdést fejt ki szakmailag kevésbé tájékozott közönség számára   feladatra szánt idő (percben) 15 perc   15 perc   20 perc   Elérhető pontszám  30 (minimum 12) 30 (minimum 12) 30 (minimum 12)  Műfajok   szakmai beszélgetés, leírás   szakmai beszélgetés, leírás, elbeszélés   szakmai vita, szakmai prezentáció   Szövegtípusok   utasítás adás, eljárások leírása, tanácsadás   magyarázat, tájékoztatás, információ kiszűrése   szakmai vita, szakmai prezentáció   Feladatok utasítási nyelve   Magyar   Magyar  Magyar Írott szöveg értése Vizsga típusa Alapfok  Középfok  Felsőfok Feladat leírása   általános szaknyelvi szöveg megértése   1. feladat: szakirányú általános szöveg megértése2. feladat: speciális szakmai szöveg megértése  1. feladat: szakirányú általános szöveg megértése2. feladat: speciális szakmai szöveg megértése   Feladatra szánt idő (percben)  60 (ajánlott idő)  60 (ajánlott idő)  60 (ajánlott idő) Elérhető pontszám  20 (minimum 8)   20 (minimum 8)  20 (minimum 8) Műfajok  szakirányú ismeretterjesztő cikk, tankönyvrészlet, termékismertetés álláshirdetés, használati utasítások stb. általános szaknyelvi szöveg, speciális szakszöveg(ek): tudományos közlemény, tankönyv részlet, összefoglaló, kivonat, stb. általános szaknyelvi szöveg, speciális szakszöveg(ek): tudományos közlemény, tankönyv részlet, összefoglaló, kivonat, stb.  Célszöveg hosszúsága   250-400 szó   900-1200 szó   1500-1800 szó  Formai jellemzők   A felsoroltak közül minden vizsga-dolgozatban legalább három található.- 3-1 típusú feleletválasztó kérdés- igaz-hamis állítás- információ átvitel (pl. táblázat vagy grafikon értelmezése)- rövid magyar kérdésre rövid magyar válasz- szinonimák megkeresése a szövegben.  A felsoroltak közül minden vizsgadolgozatban legalább három található.- 3-1 típusú feleletválasztó kérdés- igaz-hamis állítás- információ átvitel (pl. táblázat vagy grafikon értelmezése)- rövid magyar kérdésre rövid magyar válasz- szinonimák megkeresése a szövegben.- összegzés - a szöveg alapján készített összefoglalókban a hiányzó szavak pótlása/kiegészítése  A felsoroltak közül minden vizsga-dolgozatban legalább három található.- 3-1 típusú feleletválasztó kérdés- igaz-hamis állítás- információ átvitel- rövid magyar kérdésre rövid magyar válasz- szinonimák megkeresése a szövegben.- kihagyott szöveghelyek kiegészítése- a szöveg alapján készített összefoglalókban a hiányzó szavak pótlása/kiegészítése  Íráskészség Vizsga típusa   Alapfok  Középfok  Felsőfok  Feladat leírása  szakirányú hivatalos dokumentum készítése magyar nyelven megadott szempontok alapján szakirányú hivatalos dokumentum készítése magyar nyelven megadott szempontok alapján 1. feladat: szakirányú általános szöveg megértése2. feladat: speciális szakmai szöveg megértése  Feladatra szánt idő (percben) 60 (ajánlott idő) 60 (ajánlott idő) 60 (ajánlott idő) Feladatok száma  1 1 1  Elérhető pontszám  15 (minimum 6) 15 (minimum 6)  15 (minimum 6)  Dokumentum típusai  - kongresszusi jelentkezés- álláspályázat- reklamáció- támogató levél- referencia kérés/nyújtás  - kongresszusi jelentkezés- álláspályázat- reklamáció- támogató levél- referencia kérés/nyújtás- meghívás- konferencia szervezés- munkakapcsolat felvétele - kongresszusi jelentkezés- álláspályázat- reklamáció- támogató levél- referencia kérés/nyújtás- meghívás- konferencia szervezés- munkakap-csolat felvétele  Célszöveg hosszúsága  100-150 szó  900-1200 szó 200-250 szó Feladatok utasítási nyelve  Magyar  Magyar  Magyar  Nyelvi közvetítő készség (írásban) Vizsga típusa   Alapfok   Középfok   Felsőfok  Feladat leírása  célnyelven írott szaknyelvi forrásszöveg alapján magyar nyelvű fordítás készítése írásban  magyar nyelven írott szaknyelvi forrásszöveg alapján célnyelvi fordítás készítése  magyar nyelven írott szaknyelvi forrásszöveg alapján összefoglaló készítése 200-250 szóban  Feladatra szánt idő (percben) 60 (ajánlott idő) 60 (ajánlott idő) 60 (ajánlott idő) Elérhető pontszám  15 (minimum 6) 15 (minimum 6) 15 (minimum 6) Forrásanyag  tankönyvrészlettudományos ismeretterjesztő cikktudományos közlemény tankönyvrészlettudományos ismeretterjesztő cikktudományos közlemény  referátumabsztrakttudományos cikk  Forrásszöveg hosszúsága  150-250 szó 150-200 szó 500 - 600 szó Feladatok utasítási nyelve  Magyar   Magyar   Magyar   INFORMÁCIÓK NYELVVIZSGÁINKRÓL INFORMÁCIÓK NYELVVIZSGÁINKRÓL   Telekommunikációs szaknyelvi nyelvvizsga: Tájékoztató a PROFEX telekommunkácós szaknyelvi vizsgáról: A PROFEX államilag elismert, három fokozatú, kétnyelvű, szintező, telekommunkácós szakirányú szaknyelvi vizsga, amely jelenleg angol és német nyelvből tehető. Az állami elismertség azt jelenti, hogy a PROFEX vizsgabizonyítvány birtokosa ugyanolyan előjogokat és előnyöket élvez, mint azok, akik más, államilag elismert általános nyelvi vagy szaknyelvi vizsgát tettek. Ezek közül legfontosabbak a felsőoktatási intézményekben tett felvételi vizsgák pontszámának emelése, a diplomaszerzés feltételének teljesítése és a nyelvpótlékra való jogosultság megszerzése. A három fokozat (alap, közép és felső) kialakításakor a vizsga kifejlesztői a magyarországi hagyományokat követték, de ugyanakkor - az állami akkreditáció követelményeinek is eleget téve - az Európa Tanács nyelvtudásszintekre vonatkozó ajánlásait is szem előtt tartották. Az alap- közép- és felsőfok követelményei a vizsga nyelvétől függetlenül egységesen meghatározottak és egymástól jól elkülöníthetők. A kétnyelvűség egyrészt azt jelenti, hogy a vizsga a magyarországi nyelvtanulók illetve zömében m gyar anyanyelvű nyelvvizsgázók nemzetiségéből fakadó szükségleteinek, igényeinek és nyelvtanulási céljainak messzemenő figyelembe vételével került kifejlesztésre, amelyek közül a nyelvi sajátosságok figyelembe vétele különös hangsúlyt kapott. Másrészt, a nyelvi közvetítő készség (fordítási készség) vizsgálatára a vizsga mindhárom fokán sor kerül. Ennek célja nem csupán az, hogy a fordítás, mint egy ismét egyre nagyobb mértékben előtérbe kerülő készség így, a vizsga felkészülésre-felkészítésre való visszahatása révén is hangsúlyt kapjon. Cél az is, hogy a magyar orvosi-egészségtudományi szaknyelv fennmaradásához a PROFEX nyelvvizsga a maga sajátos eszközeivel és lehetőségeivel hozzájáruljon, hiszen egy fordítási feladat végrehajtásakor mindkét szaknyelv megfelelő szintű ismerete szükséges. A PROFEX telekommunkácós szakmai nyelvvizsga típusai: A PROFEX telekommunkácós szaknyelvi vizsga angol és német nyelvből tehető le. A három fokozat (alap, közép és felső ) kialakításakor a vizsga kifejlesztői a magyarországi hagyományokat követték, ugyanakkor -az állami akkreditáció követelményeinek eleget téve- az Európa Tanács nyelvtudásszintekre vonatkozó ajánlásait is szem előtt tartották. Az alap-, közép-, és felsőfok követelményei a vizsga nyelvétől függetlenül egységesen meghatározottak és jól elkülöníthetők Beszédértés Vizsga típusa Alapfok  Középfok  Felsőfok Feladat leírása 1. feladat: szakmai szituációkban jellemzően elhangzó mondatokra reagálás 2. feladat: összefüggő szaknyelvi narratív szöveg vagy párbeszéd megértése (szakember-szakember, kliens-szakember, riporter-szakember) 1. feladat: nagyrészt elbeszélő, hangzó monologikus szakszöveg (előadás, rádióműsor) tényszerű információinak megértése 2. feladat: párbeszéd megértése (kliens-szakember, szakember-szakember)   1. feladat: összetettebb morfo-szintaktikai struktúrákat tartalmazó elbeszélő szakszöveg tényszerű (implicit és explicit) információinak megértése 2. feladat: gyors beszédtempójú komplex dialógus (kliens-szakember, szakember-szakember) Feladatra szánt idő (percben) 20 20 30 feladatok száma 20 20 20 Elérhető pontszám 20 (minimum 8) 20 (minimum 8) 20 (minimum 8) Műfajok félautentikus (tankönyvrészlet) autentikus (rádióműsor, előadás) autentikus (rádióműsor, előadás) Szövegtípusok 1. feladat: izolált mondatok 2. feladat: szaknyelvi narratíva/dialógusok  1. feladat: elbeszélő/leíró 2. feladat: szaknyelvi monológ, dialógus  1. feladat: elbeszélő, leíró2. feladat: érvelő monológ és dialógus Feladatmegoldás menete Mondatok: 1/ feladatlap megtekintése (1 perc)2/ a mondatok meghallgatása 3x(a mondatok között 10s szünet melynek során a feladat megoldandó) Összefüggő szöveg:1/ feladatlap megtekintése (1 perc)2/ szöveg meghallgatása 3x(közötte 30s szünet)3/ feladatlap kitöltése (3 perc) Monológ:1/ feladatlap megtekintése (1 perc)2/ szöveg meghallgatása 2x (közben 30s szünet)3/ feladatlap megoldása (2 perc) Dialógus:1/ feladatlap megtekintése (1 perc)2/ szöveg meghallgatása 2x(közötte 30s szünet)3/ feladatlap kitöltése (2 perc)  Monológ:1/ feladatlap megtekintése (1 perc)2/ szöveg meghallgatása 2x (közben 30s szünet)3/ feladatlap megoldása (2 perc) Dialógus:1/ feladatlap megtekintése (1 perc)2/ szöveg meghallgatása 2x(közötte 30s szünet)3/ feladatlap kitöltése (2 perc) Feladatok utasítási nyelve Magyar  Magyar Magyar Formai jellemzők A felsoroltak közül legalább 3 feladattípus kell felhasználni- feleletválasztó teszt- igaz-hamis állítás- információátvitel- zárt eljárás- C-teszt - hiányos mondatok kiegészítése  A felsoroltak közül legalább 3 feladattípus kell felhasználni- felelet-választó teszt- igaz-hamis állítás- informá-cióátvitel- zárt eljárás- C-teszt - hiányos mondatok kiegészítése A felsoroltak közül legalább 3 feladattípus kell felhasználni- felelet-választó teszt- informá-cióátvitel- zárt eljárás- C-teszt - hiányos mondatok kiegészítése    Beszédkészség Vizsga típusa Alapfok  Középfok  Felsőfok Feladat leírása 1. feladat: bevezető beszélgetés a vizsgázó szakterületével kapcsolatban 2. feladat: beszélgetés két magyar nyelven megadott egyszerű szakmai szituációban szakember-kliens szakember-szakember 3. feladat: egyszerű, bemutatást igénylő önálló beszédproduktum nem nyelvi/nyelvi stimulus