PR szakreferens

felnőttképzés, OKJ, szakmakereső, felnőttoktatás, OKJ tanfolyam

A) PR munkatárs (középfokú) A PR munkatárs a végrehajtás szintjén vesz részt a szervezet PR-feladatainak megvalósításában: a szervezeti imázs formálásában, a cégfilozófia kidolgozásában, a szervezeti arculat elemeinek meghatározásában és érvényesítésében. Viszonylag behatárolt döntési jogkörrel és felelősséggel, irányítás mellett részt vesz a kommunikációs stratégiai döntések előkészítésében, a közvéleménykutatások, elemzések, értékelések elkészítésében, javaslatok, közvéleményformáló akciótervek és PR-programok kidolgozásában. Részt vesz a szervezet belső PR-hálózatainak, csatornáinak kialakításában és működtetésében. Kapcsolatot tart a szervezet egyéb részlegeivel és külső kivitelezőkkel, kommunikációs eszközöket (nyomtatványokat, fotókat, filmeket stb.) készíttet, és gondoskodik szakszerű terjesztésükről. Végrehajtja a számára kijelölt operatív feladatokat, közreműködik események, rendezvények szervezésében, ehhez forgatókönyveket, hálótervet, háttéranyagokat készít, szervezési feladatokat lát el. Sajtófigyelést végez, tartalomelemzést és sajtódokumentációt készít, nyilvántartásokat vezet és címlistákat/adatbázisokat kezel. B) PR szakreferens (felsőfokú) A PR szakreferens behatárolt döntési jogkörrel és felelősséggel vesz részt a szervezet kommunikációs filozófiájának, arculatának kidolgozásában és megvalósításában. Mind a profitorientált, mind a nem profitcélú intézményeknél – nagyobb szervezeteknél PR-, illetve kommunikációs részleg keretében, a PR-vezető irányításával, kisebb szervezetek esetében önálló munkatársként – végzi a belső és a külső PR-feladatok tervezését, végrehajtását, ellenőrzését. Ápolja a szervezet külső és belső közvélemény-szegmentumaival, ,,érdekgazdáival'' fenntartott kapcsolatokat, szervezi, és részben önállóan ellátja a sajtómunkát. Megszervezi a kommunikációs visszacsatolást, a kutatásokat. Elvégzi a szervezet PR-stratégiájából adódó operatív és koordinációs feladatokat, PR-eszközöket (nyomtatványok, fotók, filmek stb.) készíttet, kezeli a kommunikációra fordítandó költségkereteket.