Postai forgalomellátó

felnőttképzés, OKJ, felnőttoktatás, OKJ tanfolyam, szakmunkásképzés

Felvevőként – a postai forgalomellátó – a szolgáltatóhelyeken közvetlen kapcsolatban áll az ügyfelekkel. Valamennyi postai küldemény felvételével, valamint takarék, banki és egyes távközlési szolgáltatások ellátásával foglalkozik. Elszámolási felelősséggel értékcikket és pénzt kezel.   Megvizsgálja, hogy a küldemények megfelelnek-e az elfogadási feltételeknek. A technológiai előírások szerint felszereli azokat. Megállapítja a postai kezelés díját, beszedi és lerója azt. A könyvelt küldeményeket nyilvántartásba veszi, naplózza.   Rovatolóként vizsgálja a felvett küldemények darabszámát, szabályos felszerelését, ép és sértetlen állapotát és díjazását. Az átvett küldeményeket az egyenlegben nyilvántartja és az előírt irányítási rend szerint feldolgozza, majd meghatározott zárlatokban – a kísérő okiratok kiállítása után – a rendeltetési helyre továbbítja.   Kiosztóként a címhivatalokban az érkezett küldeményeket átveszi – értéküktől függően –, különböző kiosztó és kézbesítő okiratokban nyilvántartja, majd azokat a kézbesítőknek kézbesitésre átadja.   Leszámolóként a technológiai folyamatban részt vevő minden küldemény sorsát tételesen megvizsgálja. A kézbesíthetetlen küldeményeket kérés és ismert cím esetén vagy utánküldi a címzett részére, vagy visszaküldi a feladónak. A kézbesítőt az általa kezelt beszedett és kifizetett összegekről naponta mérlegszerűen elszámoltatja.   Hírlapügyintézőként a &quot különkezelt&quot lapok előfizetését nyilvántartja, intézi az előfizetéssel kapcsolatos címváltozásokat, az előfizetői példányok kézbesítését figyelemmel kíséri. Biztosítja a keresletnek megfelelő árusítást. Mindkét terjesztési formában bevételezett díjakat elszámolja.   Intézi az esetleges előfizetési díjvisszatérítéseket és a panaszokat.   Postavezetőként kisebb szolgáltató helyeken az ott felmerülő felvételi – és egyéb tevékenységeket ellátja, vagy azokat szervezi, irányítja és ellenőrzi.   Elkészíti a főpénztár napi és havi elszámolását.   A postai forgalomellátó a fent felsorolt tevékenységeket különböző szolgáltatóhelyeken változó időtartamban is végezheti.