Postaforgalmi szakmunkás

felnőttképzés, OKJ, szakmakereső, felnőttoktatás, OKJ tanfolyam

A postaforgalmi szakmunkás széleskörű szakmai ismereteket igénylő fizikai tevékenységeket lát el.   Jellemző, hogy pénzt, illetve értékeket kezel, azokért anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozik.   Tevékenységét részben a Posta üzemi területén kívül a lakosság körében, közutakon, vasúti területeken fejti ki.   Beosztásától függően kerékpárt, motorkerékpárt, vagy gépkocsit vezet, vagy gyakogosan közlekedik.   Annak érdekében, hogy postai alkalmazása a lakosság, illetve az igénybevevők előtt nyilvánvaló legyen, szolgálatban munkaruhát köteles viselni.   A postaforgalmi szakmunkásnak, mint postai kézbesítőnek alapvető tevékenysége a küldemények személyes átadása a címzettnek, vagy arra jogosult személynek, illetve azok levélszekrényébe helyezése.   A kézbesítő munkakörében a kézbesítésre kiosztott postai és hírlapküldeményeket átveszi és feldolgozza. A kifizetéshez szükséges készpénzt címletek szerint igényli, az összeget átveszi.   A küldeményeket a kézbesítés előírt útvonalának megfelelően sorba szedi, ezek után a kézbesítőjárásban végzi alapvető feladatát. Külterületen a kézbesítő feladata az is, hogy átvegye az ügyfelektől a feladásra szánt küldeményeket, értük a díjat beszedje, a felvételt elismerje és felszerelje azokat a szükséges kellékekkel (ragszám, jelző). Munkája során tájékoztatást ad a postai szolgáltatásokról, postai értékcikkeket árusít. Beszedi a hírlapelőfizetési-, valamint a televíziónyugták összegét is.   Naponta leszámol a beszedett díjakról és készpénzellátmányról, a részére kiosztott kézbesített, illetve a nem kézbesített küldeményekről.   Mint mozgóposta kezelő, munkáját postavonatokban és vasúti szerelvényeken, mozgó járművön végzi.   Feladata a postai küldemények átvétele, szállítása, illetve a menetközben történő feldolgozása, és azoknak a rendeltetési helyre történő leadása.   Járatkísérőként, járatosként tevékenysége során meghatározott közigazgatási egységen és útvonalon általában jármű igénybevételével végzi feladatát.   Átveszi és átadja a járat által érintett szolgáltatóhelyeken a szállításra kerülő postaanyagot (zárlatokat). Önállóan végzi az anyag ki-, beszállítását, rakodását.   Ebben a munkakörben nem csak az útvonal betartása kötelező, hanem a kezelési időpontok is.   Az egyéb postai és hírközlési szolgáltatásokat ellátó postai munkakörökben a fenti tevékenységek egy-egy részfeladatát látja el, vagy a postán belül forgalmi jellegű fizikai tevékenységet végez.