Pontszámítás

Ba, Bsc, egyetem, mesterképzés, alapképzés, felvételi

Pontszámítás a felvételi eljárás során Hozott pont (maximum 60) + szerzett pont (maximum 60) = maximum 120 pont. Szerzett pont (maximum 60) x 2 = maximum 120 pont.  A két számítási mód közül automatikusan azt számolják a felsőoktatási intézmények, amelyik kedvezőbb.MINIMUMPONTPONTSZÁMÍTÁSVáltozások 2006-ban:• többletpontok,• tanulmányi versenyen elért eredmények,• minimum ponthatár,Változások 2008-tól• kötelező két érettségi alapján számolni a szerzett pontot,• nyelvvizsgáért járó pontok maximalizálása, 10 pont kapható, HOZOTT PONT – 1.5 tantárgy utolsó tanult év végi osztályzata = maximum 50 pont.1. Kötelező tárgyak: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv (vagy nemzetiségi nyelv és irodalom).2. Egy szabadon választott tárgy, ami bármely olyan tárgy lehet, amit a jelentkező 2 évig tanult. A felsőoktatási intézmény dönthet úgy, hogy az utolsó év félévi osztályzatait veszi figyelembe. Az érettségi bizonyítványban szereplő jegyek átlaga szorozva kettővel = maximum 10 pont. HOZOTT PONT – 2. Hozott pontot kell és lehet számítani1. Az államilag finanszírozott képzésben az érettségi évében és az azt követő három évben.2. A költségtérítéses képzésben és a felsőfokú szakképzésben az érettségi évében és az azt követő öt évben.Hozott pontot lehet számítani 1. Művészeti és testkulturális szakokon. 2. Külföldi és külföldi rendszerű középiskolai tanulmányok alapján. 3. Felsőfokú szakképzésben az érettségi évét követő 6. évtől. SZERZETT PONTEgy vagy két érettségi tárgy százalékos eredménye alapján = maximum 60 pont. Nincs különbség az emelt szintű és a középszintű százalékos eredmény átszámítása között. Művészeti és testkulturális szakokon a gyakorlati vizsga alapján = maximum 60 pont.Külföldi és külföldi rendszerű középiskolai eredmény alapján = 60 pont, a felsőoktatási intézmény döntése alapján. TÖBBLETPONTOKMaximum 24 többletpont kapható. Kötelező többletpontok1. Emelt szintű érettségiértCsak azért az emelt szintű vizsgáért jár többletpont, amelyből a pályázó szerzett pontjait számítják!Ha egy vizsgatárgy alapján számítják a felvételi pontokat, 14 többletpont jár az emelt szintű vizsgáért két tárgy esetén 7-7 pont.2. Nyelvvizsgáért 2006-ban maximum 20 pont kapható 3. Meghatározott tanulmányi versenyek eredményeiértIntézményi döntés alapján adható többletpontok1. Szakirányú szakképesítésért, OKJ bizonyítványért maximum 7 pont.2. Sportteljesítményért maximum 5 pont.3. Országos Innovációs Versenyen, illetve Középiskolai Tudományos Diákkörök Versenyén elért helyezésért maximum 5 pont. KÖTELEZŐ TÖBBLETPONTOK – 2. Nyelvvizsgáért 1.  Legfeljebb két nyelvvizsga bizonyítvány alapján jár többletpont.2. Középfokú C típusú nyelvvizsgáért 7 pont, felsőfokú C típusú nyelvvizsgáért 10 pont jár. Nyelvtudásért összesen 20 pontot lehet kapni!Szakirány szerinti jelentkezés esetén 24 többletpontot kell adni annak, aki olyan tanulmányi versenyen ért el jó eredményt, ahol a versenyeredmény alapján emelt szintű 100 %-os érettségi osztályzatot kapott. Forrás