Pitman Hungary City & Guilds Kft.

nyelvtanfolyam, nyelvtanulás

A Pitman Qualifications vizsga állami elismerése 2005. 10. 01-től egy évre felfüggesztve Nyelvvizsga bemutatása:angol általános, egynyelvű (Pitman Qualifications, 2001.03.12.) Ideális választás: A Magyarországon 15 éves sikertörténetre visszatekintő, népszerű Pitman nyelvvizsga átdolgozott változata, a City & Guilds új generációs angol nyelvvizsga ideális választás a vizsgázóknak. Felépítésében az egyszerűségre törekszik, s az általános, kommunikatív angol nyelvtudást méri. A feladatok hétköznapiak, életszerűek, és a vizsga alatt egynyelvű szótár használata megengedett, ahogy azt a Pitman vizsgánál megszokhattuk. A legfőbb változás az, hogy az eddigi 5 szint helyett 6 szinten lehet vizsgázni, a Közös Európai Referenciakeret szintjein. Emellett a vizsga megbízhatósága és érvényessége is javult. Az írásbeli Pitman nyelvvizsga egyik legnehezebb része, az English Usage már nem szerepel a feladatok között, így csak Listening, Reading és Writing részekből áll az új vizsga. A vizsga értékelését továbbra is angol anyanyelvű szakemberek végzik, és az eredmények 3-5 héten belül érkeznek meg. A City & Guilds angol nyelvvizsgát a világ több mint 70 felsőoktatási intézményében és számos cégen belül elismerik, valamint Európa több országában, államilag elismert nyelvvizsgának számít.  Új szintrendszer: A City & Guilds angol nyelvvizsgákat a Közös Európai Referenciakeret 6 szintjére dolgozták ki. A lap alján található táblázat az új vizsga megfelelését mutatja a Közös Európai Referenciakerethez, a magyar államilag elismert vizsgaszintekhez és a korábbi Pitman szintekhez:   Új szintrendszer: City & Guilds új vizsgaszintek Közös Európai Referenciakeret szintjei korábbi Pitman szintek C2 Mastery C2 Mastery   C1 Expert C1 EOP Advanced B2 Communicator B2 Vantage Higher Intermediate B1 Achiever B1 Threshold Intermediate A2 Access A2 Waystage Elementary A1 Preliminary A1 Breaktrough Basic Írásbeli City & Guilds nyelvvizsga (International ESOL): Az írásbeli vizsga 3 részből áll. Listening (minden szinten 4 feladat): Magnószalagról vagy CD-ről szintektől függően egyszer vagy többször elhangzó rövid szövegeket kell megérteni. A 4 feladatból 3 mindig feleletválasztós teszt, egy pedig rövid, 1-2 szavas válaszokat igényel. Reading (minden szinten 4 feladat): 1. hosszabb összefüggő szövegben kell pótolni a kihagyott kifejezéseket / szavakat / mondatokat megadott lehetőségekből választva 2. A1, A2, B1 és B2 szinteken több rövid szövegben hiányzó kifejezéseket kell pótolni 4 megadott válaszlehetőségből (feleletválasztós teszt) C1 és C2 szinteken hosszabb szöveg alapján kell igaz-hamis kérdésekre válaszolni 3. 4 szöveg elolvasása után meg kell állapítani, hogy melyik szöveg tartalmazza a kérdéses információt (feleletválasztós teszt) 4. hosszabb szöveg alapján kell egy táblázatot kitölteni vagy kérdésekre válaszolni Writing szintek 1. feladat 2. feladat 3. feladat 4. feladat A1  személyes kérdőív kitöltése (összesen 5 adat) 10-15 szavas szövegben 5 helyesírásu hiba kijavítása 4 mondat megfogalmazása személyes témában 20-40 szavas képeslap vagy egyszerű levél írása A2 személyes kérdőív kitöltése (összesen 10 adat) 30-40 szavas szövegben 4 helyesírási és 1 szórendi hiba kijavítása 20-40 szavas egyszerű levél vagy üzenet írása adott személynek 20-40 szavas válasz írása megadott képeslapra, levélre, üzenetre B1   110-130 szavas szövegben 5 helyesírási és 3 nyelvtani hiba kijavítása 70-100 szavas válasz megfogalmazása megadott szövegre mindennapi témában 100-120 szavas baráti levél megfogalmazása B2     100-150 szavas formális stílusú levél, jelentés vagy újságcikk írása 100-150 szavas szabad szöveg írása adott témában (levél, fogalmazás, elbeszélés) C1     150-200 szavas formális válasz (levél, jelentés, újságcikk vagy esszé) megfogalmazása egy komplex szövegre 200-250 szavas szabad szöveg írása adott témában (levél, fogalmazás, elbeszélés) C2     200-250 szavas formális válasz (levél, jelentés, újságcikk vagy esszé) megfogalmazása egy komplex szövegre 250-300 szavas szabad szöveg írása adott témában (levél, fogalmazás, elbeszélés) A1, A2 szinteken 4 B1 szinten 3 B2, C1 és C2 szinteken 2 feladat    Szóbeli City & Guilds nyelvvizsga (International Spoken ESOL): A szóbeli vizsga 4 részből áll. 1. bevezető beszélgetés (5 kérdés a vizsgázó személyével kapcsolatban)2. a vizsgáztatóval 2-3 szituációt kell eljátszani (mini párbeszédek 2-3 kérdés/válasszal)3. a vizsgáztatóval egy adott témát kell megvitatni (A1 és A2 szinteken két kép közötti 3 hasonlóságot és 6 különbséget kell megbeszélni a többi szinten megadott információk alapján kell véleményt cserélni és megegyezésre jutni a vizsgáztatóval egy elképzelt szituációban a beszélgetés alapja egy kép vagy szöveges ábra, amit a vizsgáztató átad a vizsgázónak a feladat ismertetésekor B2, C1 és C2 szinteken 20 másodperces gondolkodási idő áll a vizsgázó rendelkezésére a párbeszéd elkezdése elõtt)4. a vizsgáztató által kijelölt témáról kell önállóan beszélni (A1, A2, B1 és B2 szinteken 1 percig C1 szinten 2 percig és C2 szinten 3 percig), majd néhány kérdésre válaszolni a témával kapcsolatban (a vizsgáztató a vizsgán már addig megvitatott témák alapján választ 3 megadott kérdés közül). A szóbeli vizsgák átlagosan 10 percig tartanak. Mivel az új generációs nyelvvizsgánk az Európa Tanács ajánlásaihoz és a Közös Európai Referenciakerethez kíván igazodni, a City & Guilds vizsgák értékelése némileg eltér a Pitman nyelvvizsgákétól. A legfőbb változás az, hogy a pontozáson alapuló értékelés mellett „First Class Pass”, „Pass”, „Narrow Fail” és „Fail” leírásokkal, globális módon is értékelik, hogy a vizsgázó eléri-e az adott európai szintleíráson alapuló teljesítményszintet. A sikeres vizsgához szükséges ponthatárok alacsonyabbak lettek, azonban minden részfeladatban el kell érni a teljesítmény minimumot. Értékelés:  Az írásbeli vizsgán a Listening és a Reading részeket pontozással („Pass” eredmény 50-55%, feletti pontszámokra adható – ez szinttől függ) , a Writing részt pedig a fenti globális leírásokkal valamint analitikus értékeléssel is minősítik. Mindhárom részben külön-külön meg kell felelni ahhoz, hogy az írásbeli vizsga összességében sikeres legyen. A szóbeli vizsgán mind a 4 részfeladatot értékelik a fenti globális értékelő leírásokkal, melyet megerősítenek egy analitikus értékeléssel, amely a nyelvhelyességre, a választékosságra, a kiejtésre és a folyékonyságra koncentrál. A 4 részfeladat súlyozása megegyező. Akkreditált vizsgközpont neve: Pitman Hungary City & Guilds Kft.(akkreditált nyelvvizsga központ, az akkreditáció dátuma: 2001.03.12.) Cím: 1071 Budapest, Dembinszky u. 54.Telefon: (1) 413-1301 Fax: (1) 413-1302 Web cím: http://www.pitman.hu »E-mail: info@pitman.hu » Forrás: Pitman Hungary City & Guilds Kft.Szerkesztette: Turai Tímea