Piacképes tudás az ipar területén

felnőttképzés, OKJ, szakmakereső, felnőttoktatás, OKJ tanfolyam

  • A Dél-Buda TISZK alapelve, hogy a középiskolák megőrzik az önállóságukat, és a közös feladatok megoldása érdekében együttműködnek – mondja Fábry Béla projektmenedzser. - Erre kidolgoztunk egy fejlesztési programot, amellyel Európai Uniós pályázatot is nyertünk, és amelyben az érintett iskolák is megtalálták azt az elemet, amely az ő intézményük számára előnyös. Mind az öt iskola megőrizte a szakmai önállóságát, és nagyon sok olyan ötlet valósult meg, amelyre a szerveződés nélkül nem nyílt volna lehetőség. Itt beszélhetünk tantárgyi, tananyagfejlesztési, eszközbeszerzési együttműködésekről egyaránt. - Ezen kívül, úgy tudom, infrastruktúrafejlesztésre is sor került… - Igen, körülbelül egymilliárd forintos beruházás keretében egy központi tanműhely létrehozása valósul meg. A korszerű tanműhelyi egység kialakítása a szervezetfejlesztési projekthez képest egy évvel később indult. Ennek köszönhetően tanulóink a legkorszerűbb technológiai berendezések használatát is megtanulhatják. A magyar szakképzés egyik nagy hibáját szeretnénk ezzel felszámolni, mégpedig azt, hogy az szétaprózott rendszerben nincs megfelelő forrás arra, hogy a tanműhelyek követni tudják az iparban tapasztalható gyors technológiai fejlődést. Ha azonban több iskola közösen valósít meg fejlesztéseket, akkor több forrás áll rendelkezésre, és jobban ki is tudják használni a közös műhelyeket. A tanulók a szakmai alapozó képzést a saját iskolájukban kapják meg, a korszerű eszközök, berendezések használatát pedig a központi tanműhelyben sajátíthatják el. - Így a Dél-Buda TISZK diákjai könnyebben el tudnak helyezkedni? - Az a célunk, hogy olyan szakmai felkészültséggel, technológiai ismeretekkel kerüljenek ki tőlünk a végzősök, hogy azonnal munkába tudjanak állni, ne kelljen még külön tanfolyamot elvégezniük ahhoz, hogy egy munkahelyen megállják a helyüket. - Mennyire keresettek a gyerekek körében azok a szakmák, amelyeket tanítanak? - A Dél-budai TISZK három szakmacsoportban képez tanulókat. Az első az elektronika-elektrotechnika, a második a közlekedési, a harmadik pedig a gépészeti. Általánosságban elmondható, hogy soha nincs olyan gondunk, hogy jelentkezők hiányában ne tudnánk elindítani egy-egy képzést. Azt természetesen nem tudjuk, hogy a következő években, amikor kevesebb lesz a középiskolás korú gyerek, ez hogyan alakul, de többek között azért is valósítottuk meg a fejlesztéseket, hogy továbbra is vonzóak legyünk a fiatalok számára. Célunk, hogy lépést tudjunk tartani a gazdálkodó szervezetek követelményeivel és a képzés mindig olyan színvonalú legyen, hogy a nálunk végzőket ne fenyegesse a pályakezdő munkanélküliség veszélye. - Tapasztalatai szerint mi a legfontosabb képesség ma egy fiatal számára? - Készítettünk egy felmérést a közelmúltban, amely erre kereste a választ. Megkérdeztük az összes velünk kapcsolatban álló céget, hogy mit várnak egy szakképző intézménytől, és azt válaszolták, nekik az a fontos, hogy a náluk munkába álló fiatal pályakezdő szakemberek rendelkezzenek tanulási képességgel. Sok helyen még a szaktudásnál is fontosabbnak találták ezt a tényezőt, mert a munkaerőpiac gyors változásához csak így lehet alkalmazkodni. Éppen azért nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy diákjaink tanulási képességeit is fejlesszük. A szakmai ismeretek mellett igyekszünk megfelelő vállalkozási, informatikai ismeretekkel is felvértezni őket, és általános műveltségüket is szeretnénk növelni. Speciális igényű, diszlexiás gyerekek is járnak hozzánk, külön programot dolgoztunk ki számukra, mert ők csak egy- egy szakmai modult képesek megtanulni, de ha megfelelő módszerekkel tanítjuk őket, akkor jó szakember válik belőlük.