Pedagógiai szakszolgálat

pedagógus továbbképzés

A szülő és a pedagógus nevelő munkáját segítő intézmény. Feladatai közé tartozhat a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, fejlesztő felkészítés, a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenység, továbbá az országos szakértői és rehabilitációs tevékenység, a nevelési tanácsadás, a logopédiai ellátás, a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, a konduktív pedagógiai ellátás, a gyógy-testnevelés.