Osztrák Intézet Budapest Kht.

nyelvtanfolyam, nyelvtanulás

Nyelvvizsga bemutatása: A nyelvvizsga helyhez akkreditált nyelvvizsgák: német általános, egynyelvű (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch ÖSD) Milyen szinten lehet Nyelviskolánkban ÖSD nyelvvizsgát szerezni? - Grundstufe - alapfok /kb. 200 órai tanulás után ajánlott/- Zertifikat Deutsch - középfok /kb. 400-500 órai tanulás után ajánlott/- Mittelstufe - felsőfokú /kb. 600-700 órai tanulás után ajánlott/ I. szint: Grundstufe - alapfokú nyelvvizsga: Követelmény: a mindennapi élet alapvető helyzeteiben elemi szinten szóban és írásban kommunikálni. Grundstufe Max. összpontszám:  100 Írásbeli vizsga (90 perc 80 pont) Feladattípusok   Részfeladatok Időtartam  Max. pont Olvasás utáni szövegértés   30 perc 30   1. feladatEgyszerű történet rekonstruálása   10   2. feladat5 rövid szöveghez a megadott címek hozzárendelése             20 Hallás utáni szövegértés   30perc 30   1. feladat 2-3 azonos témájú rövid szövegben egyszeri hallás alapján a helyes válasz megadása   10   2. feladat Üzenetrögzítő meghallgatása:kétszeri hallás alapján jegyzet készítése   10   3. feladat Interjú: egyszeri hallás után helyes válaszok megjelölése     10 Írásbeli kifejezőkészség Rövid magánlevél írása /megadott tartalmi pontok alapján/ 30 perc 20 Szóbeli vizsga Beszélgetés mindennapi szituációkban, szerepjáték   10 perc   20pont Az írásbeli vizsga feladatai elsősorban a megértés vizsgálatára irányulnak. A szóbeli vizsga előtt 10 perc felkészülési idő van. II. szint: Zertifikat Deutsch - középfokú nyelvvizsga: II. szint: Zertifikat Deutsch - középfokú nyelvvizsga:   A mindennapi általános nyelvtudást tanúsító nemzetközi nyelvvizsga. Követelmény: zökkenőmentes, formailag viszonylag korrekt szóbeli és írásbeli kommunikáció a mindennapi élet helyzeteiben. Zertifikat Deutsch Max. összpontszám:   300 A vizsga részei  Írásbeli vizsga (150 perc 225 pont) Feladattípusok Részfeladatok Időtartam Max. pont Olvasás utáni szövegértés Nyelvtani-lexikai teszt   90 perc 105   1. feladat5 rövid szöveghez a megadott címek hozzárendelése   25   2. feladat Egy hosszabb szöveg megértése a helyes állítások megjelölésével   25   3. feladat Rövid szövegek megadott szituációkhoz való hozzárendelése   25   4. feladat Többválasztós nyelvtani teszt 10 hiányzó szó megadásával   15   5. feladat Lyukas teszt   15 Hallás utáni szövegértés   kb. 30 perc 75   1. feladat 5 rövid szövegben egyszeri hallás alapján igaz/hamis állítások kiválasztása   25   2. feladat Interjú: kétszeri hallás alapján igaz/hamis állítások kiválasztása   25   3. feladat 5 rövid szövegben kétszeri hallás alapján igaz/hamis állítások megjelölése   25 Írásbeli kifejezőkészség Félhivatalos vagy magánlevél írása /megadott tartalmi pontok alapján/ 30 perc 45 Szóbeli vizsga     kb. 15 perc    75 pont 1. rész Kapcsolatfelvétel, bemutatkozás, személyes beszélgetés  15 pont 2. rész Irányított beszélgetés egy témáról /pl. statisztika, diagram kiértékelése/ 30 pont 3. rész Szituációs párbeszéd /a vizsgáztatóval, vagy a vizsgázó partnerrel/  30 pont Semmilyen segédeszköz nem használható a vizsgán. A szóbeli vizsga lehet egyéni (ekkor a vizsgáztató a beszél-getőpartner), vagy páros (ekkor egy másik vizsgázó a beszélgetőpartner, a vizsgáztató csupán moderálja a beszél-getést). A szóbeli vizsga előtt 10 perc felkészülési idő áll rendelkezésre.III.szint: Mittelstufe - felsőfokú nyelvvizsga: Követelmény: a mindennapi nyelvtudáson túlmutató magasabb szintű nyelvtudás, korrekt nyelvhasználat. Mittelstufe Max. összpontszám: 100 Írásbeli vizsga(210 perc 70 pont)  Feladattípusok Részfeladatok Időtartam Max. pont  Olvasás utáni szövegértés   90 perc 20   1. feladat Újságcikk megértését tesztelő kérdések megválaszolása   5   2. feladat 5 rövid szöveghez a megadott címek hozzárendelése   5   3. feladat Újságcikk megértése, szövegrekonstrukció:állítások értelemszerű szövegbe illesztése   5   4. feladat Újságcikk pontos megértése: megadott szókincs értelemszerű szövegbe illesztése /lyukas teszt/   5 Hallás utáni szövegértés   kb. 30 perc 20   1. feladat Interjú: kétszeri meghallgatás alapján igaz/hamis állítások kiválasztása   10   2. feladat Párbeszéd: egyszeri hallás után információstáblázat kiegészítése   10 Írásbeli kifejezőkészség   90 perc 30   1. feladat Hivatalos levél megfogalmazása /megadott tartalmi pontok alapján/   15   2. feladat Magánlevél vagy olvasói levél, állásfoglalás megfogalmazása megadott szituációhoz /3 téma közül lehet választani/   15    Szóbeli vizsga   15 perc   30 pont 1. rész  Tartalmilag és formailag is helyes beszélgetés egy adott általános témáról:véleménynyilvánítás, állásfoglalás, beszélgetőpartnervéleményére való spontán reagálás     2. rész  Kép alapján összefüggő beszéd, a kép által felvetett szituáció/probléma részletes kifejtése     3. rész  Vita egy megadott témáról: aktív és meggyőző, tartalmilag és formailagis helyes érvelés, kompromisszum keresés     Az írásbeli vizsgán szótár használható. A szóbeli vizsga előtt 10 - 15 perc felkészülési idő van. Akkreditált vizsgaközpont neve: Osztrák Intézet Budapest Kht.(akkreditált nyelvvizsga központ, az akkreditáció dátuma: 2000.09.04.) Cím: 1061 Budapest, Andrássy út 21Telefon: (1) 322-3030 Fax: (1) 322-6010 Web cím: http://www.osd.at »E-mail: office@oei.hu » Forrás: Osztrák Intézet Budapest Kht.Szerkesztette: Turai Tímea