Összhangban a természettel – a vadgazdálkodási technológus

felnőttképzés, felsőfokú szakképzés, FSZ, felnőttoktatás, OKJ tanfolyam

  • Mi olyan felsőfokú szakképzettséggel rendelkező szakembereket szeretnénk nevelni, akik elegendő biológiai, technikai, környezetvédelmi felkészültséggel rendelkeznek ahhoz, hogy ezt a munkát képesek legyenek úgy ellátni, hogy tudásukat a gyakorlati életben is kamatoztassák – mondja Gere István, oktató. Tantárgyaink között erdészeti ismeretek szerepelnek, ami alapvető, tájékoztató jellegű információkat nyújt. Az  apró- és nagyvadgazdálkodás az egyik legfontosabb tudnivaló nálunk, hiszen képzésünk célja elsősorban az állatok védelméről szól, amelynek nem mond ellent az, hogy hallgatóinkat beavatjuk a különböző vadászati módok rejtelmeibe, sőt még fegyvertant is oktatunk. Érdekessége a tanfolyamnak hogy egy speciális, csak itt megszerezhető ismeretanyag is tanítványaink rendelkezésére áll, a trófeabírálattal kapcsolatos összes tudnivaló. Ezeken kívül nagy súlyt helyezünk a zárttéri vadtenyésztés a vadföldgazdálkodás és a vadkármegelőzés tantárgyaira, melyeket kiegészítenek az erdei állatok egészségével, feldolgozásukkal, illetve a vadászati joggal és igazgatással összefüggő ismeretek.   Távol a város zajától A vadgazdálkodási technológus munkája leginkább az agrártechnológuséra hasonlít, egy speciális elágazásának tekinthető, mivel mindketten leginkább a természet védelmével foglalkoznak. A vadgazdálkodó az erdő ökológiai egyensúlyának fenntartásával megteremti a szükséges körülményeket ahhoz, hogy az élőterület biztosítva legyen. Ő készíti az éves vadgazdálkodási terveket, a vadászati hatóságok iránymutatásai alapján. - Még fél évem van hátra itt, ebben az iskolában – meséli Bene Zsolt, hallgató. Az erdők, a természet szeretete hozott ide. Amikor kint vagy egy tisztáson, meg a fák és állatok között a város forgatagát elfelejtve, az az érzés semmihez sem hasonlítható. Az elhelyezkedés, legalábbis számomra, nem probléma, lehet hogy egy kis időt ezen a pályán töltök, de aztán szeretnék tovább jelentkezni vadgazda mérnöki szakra, ami ennek a papírnak és a gyakorlati tapasztalatok birtokában már azt hiszem, nem lesz olyan nehéz.   A legjobb munkák a szabadban zajlanak A mindennapi munka során tehát a vadgazdálkodási technológus rengeteg speciális feladatot old meg, ő szervezi a vadállomány és az élőhelyek megóvását, ennek érdekében ismernie kell vadfajonként az elejthető és elfogható vadlétszámot, az élőhelyek fejlesztése érdekében pedig erdőtelepítést, nevelést, gondozást, hasznosítást végez. Sokat kell tudnia arról is, hogy az állományok változásait miképpen kezelje, hiszen egyfajta egyensúlyozó szerepet tölt be, nem engedheti, hogy bizonyos fajok kipusztuljanak, vagy mások túlságosan elszaporodjanak. E szakma képviselői nemcsak a természetben vannak otthon, hiszen számítógépes nyilvántartást is vezetnek a vadállománnyal kapcsolatos feladatokról, rögzítik a vadvédelem és a vadászat összefüggéseit. Az ő feladataik közé sorolhatóak az ökológiai gazdaságok üzemeltetési munkáinak szervezései, és az ezekkel járó adminisztratív jellegű feladatok bizonylatok, feljegyzések összegyűjtései.  - Azért a legjobb munkák mégis a szabadban zajlanak – avat be Árkus Zsolt, aki hosszú évek óta vadgazdálkodási technológus. Még a takarmányellátásról is mi gondoskodunk, és ezzel együtt az etető és itatóhelyekről, mert ilyen módon is segítenünk kell a vadak folyamatos táplálását a nehéz téli időszakokban. Sajnos, aki nem ismeri az erdő működését, az sok kárt okozhat, akár a szemeteléssel is, és a lakott területekről bejövő szennyezés, a kemikáliai anyagok észrevételezése szintén minket illet, azokat jelentenünk kell, annak érdekében, hogy megelőzzük a bajt.   Összhangban a természettel - Aki hivatásos vadász, vagy valamennyire is ismeri ennek a tevékenységnek a törvényszerűségeit, az nagyon jól tudja, hogy milyen állatokat lehet vadászni, és melyeket tilos, és természetesen az is teljesen szabályozott elvek alapján működik, hogy mindezt mikor teheti. A mi munkánknak összhangban kell lennie a természettel, máskülönben súlyos katasztrófák történnének. Vadászat során egyébként fajonként teljesen eltérő módszereket alkalmazunk, különféle fegyverekkel, töltényekkel. Mondanom sem kell, ez is egy izgalmas része a munkának. A mi feladataink közé tartoznak mindezeken túl még a vadaskertek szakszerű működtetései is, így kapcsolatban állunk több, ezen intézmények fenntartásaival foglalkozó céggel, valamint a turizmus elsősorban a vadászathoz tartozó területeivel is. Tulajdonképpen mi vagyunk azok, akik  a vadászatok szakszerűségét felügyelik. Ez szép és nemes feladat, mondhatom, ősi kultúrája van. Többek között ezért is szeretem ezt a munkát, és csak ajánlani tudom minden fiatalnak, akik rátermettséget éreznek hozzá.   PV