Orvoselektronikai technikus

felnőttképzés, OKJ, szakmakereső, felnőttoktatás, OKJ tanfolyam

Az orvoselektronikai technikus olyan korszerű általános és középfokú szakmai elméleti és gyakorlati felkészültséggel bíró villamosipari szakember, aki az orvostechnika speciális ismereteinek birtokában képes a következő feladatok ellátására:   a) A termelő vállalatoknál és vállalkozásoknál vagy a szolgáltató részlegeknél, illetve a szervizvállalatoknál   – részt vesz az elektronikus orvostechnikai műszerek, készülékek tervezési folyamatában, elsősorban a részegységek hardverjének tervezésében, deszkamodelljének kialakításában és kísérleti munkáiban   – részt vesz az elektronikus orvostechnikai műszerek, eszközök gyártási folyamataiban, összeszerelésében irányít(hat)ja az egyes technológiai részfolyamatokat   – részt vesz az elektronikus orvostechnikai műszerek, készülékek bemérésében, végellenőrzésében   – hibás készülékek esetén feltárja a hiba lehetséges okát és jellegét, elvégzi az esetleges javítást (ami lehet csak panelcsere vagy áramköri szintű javítás is), és újra ellenőrzi a készülék helyes működését.   b) Az egészségügyi intézményekben (kórházakban, klinikákon, rendelőintézetekben, magánklinikákon, háziorvosi és szakorvosi szolgálatban stb.)   – részt vesz az elektronikus orvostechnikai berendezéseknek, készülékeknek és műszereknek az egészségügyi intézményen belüli telepítésében, szerelésében és műszaki átvételében   – a gyártó (vagy eladó) útmutatásai vagy betanítása alapján elsajátítja az elektronikus gyógyászati műszerek, készülékek használatát és üzemeltetését   – szakmailag segíti az egészségügyi szakszemélyzetet a műszerek, készülékek használatában, kezelésében   – rendszeresen ellenőrzi, karbantartja a felügyeletére bízott orvostechnikai eszközöket, műszereket   – az elektronikus orvostechnikai műszerek, készülékek üzemzavara, esetleges meghibásodása esetén megvizsgálja a készüléket, behatárolja a hiba helyét és intézkedik a hiba kijavításáról, vagy kijavíttatásáról   – felügyeli az orvostechnikai eszközök biztonságos használatát a gyógyászati készülékekre vonatkozó biztonságtechnikai (érintésvédelmi) előírásoknak megfelelően   – ellenőrzi a külső vállalatok által végzett javítási munkákat, szakszerűen átveszi az elkészült készülékeket   – műszaki tanácsaival segíti az orvosokat és a gazdasági szakembereket a gyógyító-megelőző tevékenységben szükséges elektronikus orvostechnikai készülékek és műszerek kiválasztásában és beszerzésében   – irányíthatja kisebb csoportok, például a műszerkarbantartók szakmai tevékenységét   – alkalmanként részt vesz (vehet) az orvos-mérnök teamek klinikai kutatási munkáiban, elsősorban a mérési sorozatok kivitelezésében és kiértékelésében.