Orvosdiagnosztikai laboratóriumi technológus

felnőttképzés, felsőfokú szakképzés, FSZ, felnőttoktatás, OKJ tanfolyam

Az orvosdiagnosztikai laboratóriumi technológus egészségügyi szakellátást végző csoport tagjaként, kompetenciaszintjének megfelelően, munkáját hivatásszerűen gyakorolja, az etikai, egészség- és biztonságvédelmi szabályokat betartva. Részt vesz a vizsgálati anyag vételének megszervezésében, kivitelezésében, alkalmazva az élő szervezetből származó minták, biológiai, kémiai anyagok mintavételi, mintakezelési szabályait. Rutin- vagy kutatólaboratóriumi vizsgálatok szervezési, technikai részét, a minták minőségi és mennyiségi analízisét, önállóan végzi kémiai, fizikai-kémiai, biológiai és orvosi diagnosztikai laboratóriumokban (kutatóintézetek, országos, regionális, helyi betegellátó- és szűrő-, vérellátó-, valamint szociális intézetek, ÁNTSZ és a háziorvosi rendszer laboratóriumai), az adott laboratórium módszereinek, eszközeinek, műszereinek, automata analizátorainak ismerete birtokában. Az analízisek eredményeit, a minőség-ellenőrzés szabályait ismerve technikai szempontból értékeli, számítástechnikát is alkalmazva dokumentálja, magasabb kompetenciaszintű laboratóriumi szakember által történő validálásra és statisztikai adatszolgáltatásra rendszerezi, a validált eredményeket továbbítja a vizsgálatkérő felé és archiválja. Munkahelyét, a munkájához szükséges anyagokat, eszközöket, műszereket, módszereket munkára kész állapotban tartja, a műszaki hibákat a lehető legrövidebb időn belül elhárítja.