Nyelvtanár képzés az ILS-ben

nyelvtanfolyam, nyelvtanulás

Nálunk a helyed, ahol családias légkörben angolul sajátíthatod el a nyelvtanulás és -tanítás fortélyait. Első lépésként a Világpályázaton 1. helyezést nyert, 300 órás ANGOL  MÓDSZERTANI  KÉPZÉST ajánljuk,melyet még ezen a nyáron, ill. szeptembertől kezdődő félévben is elvégezhetsz.(2006. nyári időpontok: jún. 18-júl. 8 júl. 9-29 aug. 6-27.)Ezt követi a 6 féléves főiskolai képzés  a n g o l   n y e l v t a n á r i   szakon.A főiskolai szintű képzés 6 féléves nappali tagozaton, ill. levelező tagozaton (bentlakásos rendszerben) működik  a képzést megelőzi egy 300 órás pálya-alkalmasságot / tanár-alkatot vizsgáló, kommunikációs készséget és önismeretet fejlesztő módszertani előkészítő tanfolyam  belépő feltétel egy nemzetközi értelemben vett beszéd- és megértés-centrikus közép ill. felsőfokú nyelvtudás, amelyet a képzés folyamán a University of London Proficiency szintekig továbbfejlesztünk  a képzés teljes terjedelmében angol nyelven folyik majd ennek befejezésével az Extension of Distance & Supported Open Learning (EDSOL)nemzetközi diplomát nyújtó nyelvtanári vizsgák – 1. Gyerekeket oktató      2. Felnőtteket oktató 3. Üzleti kommunikációt 4. Szakértői szintű angol nyelvtant oktató nyelvtanári képzésekre.Várjuk jelentkezésed, még akkor is, ha nem akarsz nyelvtanár lenni, csak szeretnél hallani és tanulni a személy-központú kommunikáció rejtelmeiről - persze mindezt angolul. VAN MÁR TANÁRI DIPLOMÁJA, de szeretne megismerkedni aBeszéd-centrikus (kommunikatív) nyelvtanítási technikák alkalmazása más tantárgyak magyar nyelven történő tanításában. Az általunk ajánlott továbbképzési program célja az, hogy a nálunk felhalmozott tapasztalatokat átadjuk tetszőleges tantárgyakat tanító kollégáknak, hogy ezzel • elősegítsük a hatékonyabb oktatást, • elterjesszük a személy-központú közelítést a pedagógiában, és • elterjesszük azokat az értékelési módokat, amelyek a diákok teljesítményét a leghatékonyabb tanulásra irányítják. Tapasztalataink szerint a tanárnak csak olyan módszerek alkalmazásával lehet sikerre esélye, amelyeket tanulóként ismer, ezért az előírt óraszám 50 % -ban angol nyelv tanulása közben tanulóként megismerkedhet azokkal a módszerekkel, amelyeket tanárként kíván alkalmazni. TANFOLYAMAINKON  ÖRÖMSZERZŐ  NYELVTANULÁS! SIKERESEN MŰKÖDŐ NULLADIK  ÉVFOLYAMOK A O. évfolyamnak megfelelő angol nyelvi képzésben 20 éves tapasztalattal és jól bevált gyakorlattal rendelkezünk. Minden év szeptemberében indítunk a jól bevált gyakorlat szerint egy éves nappali, napi 6 órás, tandíjas intenzív angol nyelvtanfolyamot 12 & 14 éves diákok számára. Ez a képzés teljes terjedelmében angol nyelven folyik. A tanév végére a teljesen kezdők részére is garantáljuk a LONDON nemzetközi középfokú nyelvvizsga letételét. A középhaladó diákok a tanév II. félévétől különböző tantárgyakat (történelem, földrajz, irodalom, fizika – kémia - biológia) is tanulhatnak angolul.Feltételek:• Az oktatás  szeptember 1-től - június 17-ig / Hétfőtől - Péntekig naponta 7.30-tól - 13.00 óráig  3 x 90 perces blokkban történik • Az őszi -, téli -, tavaszi szünetet az Oktatási Minisztérium által megjelölt időpontokban tartjuk • A négy készség fejlesztésén túl a számítógép használata szerves része az oktatásnak • Ez az oktatási mód magántanuló státuszban jogszerű • A tudásszint hitelesítésére 80 országban elfogadott, euro-konform vizsgákat használunk • Az oktatás beszéd-centrikus, de az írás- olvasás-készséget sem tartjuk másodlagosnak.   INTERNETEN keresztül is szeretnénk segíteni a diákok tanulását. A NET ENGLISH  ezt célozza meg, amely egy olyan InterNet-alapú kurzus, melyet az ILS (International Language School) Group Alapítvány ajánl bárkinek – függetlenül kortól és nyelvi szinttől - aki már tanul angolul, fejlődése meggyorsításához, vagy szeretne tanulni és nincs ideje rendszeresen nyelvtanfolyamra járni. Az e-mailben küldött feladatok különböző típusúak. Mindegyikhez részletes leírást mellékelünk amikor ahhoz a fázishoz ér. A feladatok teljesítése után e- mailben küldje el nekünk a STUDENT-fájlokat, amelyeket maga a program hoz létre. Ezen STUDENT-fájlokból tájékozódunk arról, hogyan sikerült a feladatot megoldani, mennyi időt vett ez igénybe, milyen hibái voltak… stb. Az eredmények elemzése alapján tudjuk meghatározni és küldeni a további teendőket amelyek optimális fejődését szolgálják. Amikor ismételt hallgatások után már előre tudja mondani, hogy mi következik (azaz a beszélő elé kerül sebességben), akkor jön el a számítógépes teendő ideje. A tananyagokon kívül, szintén e-mail formában, hasznos INTERNET linkeket küldünk, melyek további tanulási és gyakorlási lehetőségeket nyújtanak. Nem kell keresgélnie tehát, és így időt valamint telefonszámla-költséget takarít meg.A NET ENGLISH nem egy teljes nyelvtanfolyam, hiszen hiányzik belőle az a BESZÉD-elem ami egy nyelvtanuló csoport értelmes beszélgetéseiben születik (Ne felejtsék, hogy a NYELV elsősorban BESZÉD!) valamint nélkülözi azt a SZOCIALIZÁLÓ elemet is ami a pszichológiailag jól felépített, élvezetes csoportmunkát jellemzi (Azt se felejtsék hogy a nyelvtanulás legfőbb célja a VALÓDI KOMMUNIKÁCIÓ EMBER és EMBER között). Ezért ajánljuk a NET ENGLISH-t kiegészítő beszélgetés-lehetőségeket akár iskolánk nyelvtanuló csoportjaiban.Tanfolyam  +  NET  ENGLISH  Csak   NET  ENGLISH + 2.500 /hó    9.000 /hóEzt követően   ÖRÖMSZERZŐ VIZSGA!DIPLOMÁJA VAN MÁR, DE NYELVVIZSGÁJA MÉG NINCS? LONDON - EDEXCEL  -  Nemzetközi érvényességű, színvonalas és igényes - NYELVVIZSGÁK  egy vezető nemzetközi akadémiai és munkagyakorlati minősítő Intézettől! Ezek a vizsgák a nemzetközi kommunikációról szólnak. Inkább azt mérik, mennyire tudja a vizsgázó használni a nyelvet, mint a “hivatalos”, formális nyelvtudást. Vizsgák versenyképes  árakkal  és könnyű adminisztrációval letehetők. A sikeres vizsgát tevők (minden szinten) bizonyítványt kapnak, amely részletesen leírja a mért képességeket. Részletes tájékoztatás: INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL Kiemelkedően Közhasznú  ALAPÍTVÁNY Személyesen:  Budapest, V., Belgrád rkp. 25. I.      266–0439   266-1027   411-0639/Fax     1363 Budapest,  Pf. 64.          sleslie@mail.datanet.hu               Intézményünk honlapja