Nyelvi érettségi-felvételi viszonya

nyelvtanfolyam, nyelvtanulás

A két tanítási nyelvű iskolák érettségijén a kötelező idegen nyelv a célnyelv, továbbá a célnyelven tanult tantárgyak közül minimum kettőből ezen a nyelven kell érettségizni (ezen vizsgák írásbelijének ideje megnövelhető, s kétnyelvű szótár is használható). Ha valaki emelt szinten legalább 60%-ot ér el a célnyelvi vizsgán, és másik két vizsgatárgyból a célnyelven legalább középszintű sikeres érettségi vizsgát tesz, annak az érettségi bizonyítványa felsőfokú C típusú államilag elismert nyelvvizsga - bizonyítvánnyal egyenértékű okiratnak minősül. Idegen nyelvi érettségi – Akik középfokú vagy felsőfokú államilag elismert “C” típusú nyelvvizsgával rendelkeznek – 2005-ben utoljára –, a nyelvvizsga bizonyítványért emelt szintű ötös érettségi osztályzatot kaphattak. 2006-tól az állami nyelvvizsga már nem számítható be az érettségi eredménybe, minden tanulónak legalább egy idegen nyelvből kötelező érettségi vizsgát tennie közép- vagy emelt szinten. Fontos változás lesz, hogy a jól sikerült emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsga 60%-tól középfokú, 40–59% között pedig alapfokú “C” típusú, államilag elismert nyelvvizsgának számít majd.   Újdonság az is, hogy az „új típusú” idegen nyelvi érettségik egynyelvűek, s egységesen – minden nyelvből és mindkét vizsgaszinten – öt részből tevődnek össze: beszédkészség, olvasott szöveg értése, nyelvhelyesség, hallott szöveg értése, íráskészség. Középszinten két vizsgarész van: írásbeli (ennek részei: olvasott szöveg értése, nyelvhelyesség, hallott szöveg értése, íráskészség) és szóbeli, emelt szinten pedig öt, melyekből négy írásbeli: olvasás, nyelvhelyesség, hallás, írás és egy szóbeli. Ez azt vonja maga után, hogy a 10%-os küszöbszintet középszinten az írásbeli vizsga egészében (a négy összetevőből együttesen) valamint külön a szóbeli vizsgán kell teljesíteni, az emelt szinten pedig az öt vizsgarészben (négy írásbelin és egy szóbelin) külön-külön. Többletpontok:– Egy felvételiző maximum 24 többletpontot kaphat. A felsőoktatási intézmények kötelesek többletpontot adni.- nyelvvizsgáért: a középfokú C típusú államilag elismert nyelvvizsga 7 pontot, a felsőfokú 10 pontot ér. Maximum két nyelvvizsgát számítanak be.- az OKTV döntőseinek szakirányú továbbtanulás esetén: 24 többletpont jár.Egy adott idegen nyelvből a jelentkező döntése alapján vagy a nyelvizsgáért, vagy az emelt szintű érettségiért ját a többletpont. (Megjegyzendő, hogy ha például két tantárgyból emelt szinten vizsgázol, s e mellett rendelkezel egy C típusú közép- és egy C típusú felsőfokú nyelvvizsgával is, 7+7+7+10 pontod nem 31, hanem 24 pontot fog érni a többletpontok számításánál, mivel minden felvételizőre érvényes az a szabály, hogy maximum 24 többletpontot kaphat.)   Forrás:felvételi.huSzerkesztette:Turai Tímea