Növényvédő és méregraktár kezelő

felnőttképzés, OKJ, felnőttoktatás, OKJ tanfolyam, szakmunkásképzés

A szakképesített növényvédő és méregraktár-kezelő a külön jogszabályban meghatározott szakirányítás mellett jogosult az üzemekben, gazdaságokban a zömében fizikai munkát jelentő növényvédelmi munkák végzésére (szerek előkészítése, kijuttatása, szállítása), a növényvédő szerek forgalmazására, a méregraktár kezelésére.   A tevékenységhez kapcsolódó járművek vezetése csak külön jogszabályban előírt érvényes vezetői engedéllyel vagy járművezetői igazolvánnyal lehetséges.   A szakképesítéshez szükséges járművezetői és rakodó-, szállítógépkezelői vizsgát a Közlekedési Főfelügyelet hatáskörében kell letenni.