Növénytermesztő és növényvédő technológus

felsőfokú szakképzés, FSZ, OKJ, félfőiskolai képzés

A szántóföldi növénytermesztés technológiájának megtervezése, az ökológiai és agrotechnikai tényezőkhöz való adaptálása, a termesztéstechnológiai munkaműveletek megszervezése, végrehajtása, a végrehajtás irányítása, ellenőrzése. A különböző termelési módok (integrált, ökológiai) speciális termesztéstechnológiai folyamatainak tervezése, szervezése, a munka irányítása, ellenőrzése. A növényvédelmi technológia egyes elemeinek tervezése, szervezése, a munkafolyamat irányítása, végzése.