Névelők

nyelvtanfolyam, nyelvtanulás

  1. Határozott névelő - más néven 3 alakú determináns, aminek a majd a melléknévragozásban is nagy szepere lesz (gyenge ragozás)- az elnevezés onnan ered, hogy a három nemnek külön-külön megkülönböztethető alakja van- ide tartoznak a következő névelők, és névelőként viselkedő különböző névmások, szavak:- der -- die -- das- dieser -- diese -- dieses- jener -- jene -- jenes- jeder -- jede -- jedes- welcher -- welche -- welches- solcher -- solche -- solches- mancher -- manche -- manches- aller -- alle -- alles Ragozása: - ha a határozott névelő ragozását megtanultunk, nyert ügyünk van, mert akkor az összes többi itt szereplő determinánsnak is tudjuk a ragozását Összefoglaló táblázat:   Hímnem Nőnem Semleges nem Többes szám Alany eset der die das die Tárgy eset den die das die Részes eset dem der dem den + n Birtokos eset des + (e)s der des + (e)s der 2. Határozatlan névelő - más néven 2 alakú determináns, aminek majd a melléknévragozásban is nagy szerepe lesz- az elnevezés onnan ered, hogy alanyesetben a hímnemnek és a semlegesnemnek ugyanolyan az alakja és csak a nőnemnek van külön alakja, tehát csak két alakot tudunk megkülönböztetni- ide tartoznak a következő névelők, névmások:- ein -- eine -- ein- solch ein -- solch eine -- solch ein- kein -- keine -- kein- irgendein -- irgendeine -- irgendein- mein -- meine -- mein- dein -- deine -- dein- sein -- seine -- sein (hínnemű és semlegesnemű birtokos esetén)- ihr -- ihre -- ihr (nőnemű és többes szám 3. személyű birtokos esetén)- unser -- unsere -- unser- euer -- eure -- euer - Ihr -- Ihre -- Ihr Ragozása:- a határozott névelőhöz hasonlóan itt is elég rendesen megtanulni az "ein-eine-ein" ragozott alakjait, mert akkor az összes többi itt szereplő determináns ragozását tudjuk Összefoglaló táblázat:    Hímnem Nőnem Semleges nem Többes szám  Alany eset ein eine ein keine Tárgy eset einen eine ein keine Részes eset einem einer einem keinen + n Birtokos eset eines + (e)s einer eines +(e)s keiner Megjegyzés: Mivel az "ein-eine-ein" határozatlan névelőnek nincs többes számú alakja, a kein tagadó névmás alakjai szepelnek a táblázatban. Készítette:Turai Tímea