Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai menedzser

felnőttképzés, OKJ, felnőttoktatás, OKJ tanfolyam, szakmunkásképzés

A nemzetközi szállítmányozási és logisztikai menedzser – a megbízók megbízása alapján – önállóan tervez meg, készít elő, irányít, illetve old meg szállítmányozás-logisztikai feladatokat áruk nemzetközi rendszerben történő továbbítására, rendelkezésre tartására, hatósági kezelések elvégeztetésére vonatkozóan.   Fő feladatként – a megbízásnak megfelelően – gondoskodik az áru logisztikai rendszeren belüli helyváltoztatásával, rendelkezésre tartásával vagy egyéb feladatokkal kapcsolatos teendőkre vonatkozóan a megfelelő szerződések megkötéséről, és az ezzel összefüggő egyéb tevékenységek ellátásáról.     4. A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok   Ismeri és át tudja tekinteni azt a logisztikai rendszert, melyben a megbízást teljesítenie kell   Gyűjti és elemzi a fuvarozási, szállítmányozási, raktározási, kikötői és egyéb díjszabásokat, aktuális díjakat és egyéb információkat a logisztikai rendszer résztvevői részéről.   Előkészíti a logisztikai rendszer részét képező szállítmányozókkal, fuvarozókkal és egyéb vállalkozókkal folytatott tárgyalásokat a vállalat, vállalkozás piaci helyzetének feltárása, elemzése alapján.   Megköti a hosszú lejáratú, esetleg éves szerződéseket a logisztikai rendszer működtetése szempontjából fontos bel- és külföldi fuvarozókkal, partner szállítmányozókkal vagy egyéb vállalkozókkal, pl. raktárházakkal, rakodási vállalkozókkal, biztosítókkal, vámügynökökkel, illetve javaslatokat tesz a vállalatvezetés számára ezek megkötésére.   Folyamatos, jó kapcsolatokat alakít ki és tart fenn a potenciális megbízókkal: bel- és külföldi kereskedőkkel és a partner szállítmányozó vállalatokkal.   Szakszerűen megvizsgálja a beérkező megbízásokat teljesíthetőség szempontjából, ha nem megfelelőek, szaktanáccsal segít a megbízóknak átdolgozásukban.   Javaslatot tud adni megbízóinak a legmegfelelőbb paritás, fuvareszköz típus, útvonal, csomagolási mód, biztosítási módozat, és egyéb, fuvarozással, szállítmányozás-logisztikával összefüggő feltétel kiválasztásához.   Teljesíthető megbízás esetén gazdasági kalkulációira támaszkodva kiválasztja a legalkalmasabb fuvarozási módot, eszközt és az egyéb logisztikai feltételeket, valamint a lebonyolításhoz legalkalmasabb fuvarozót vagy partner szállítmányozót, illetve egyéb vállalkozót.   Megköti a nemzetközi fuvarozáshoz, partner szállítmányozó bekapcsolásához vagy egyéb logisztikai szolgáltatás megszerzéséhez szükséges szerződéseket, és kiállítja a megfelelő okmányokat.   Folyamatosan nyomon követi a szerződések teljesítését, és szükség esetén megbízója érdekében beavatkozik azok menetébe.   Elszámol megbízóival és a bekapcsolt vállalkozókkal szerződései, megállapodásai alapján.   Az egyes ügyletek rendszerszemléletű gazdaságossági vizsgálata alapján megteszi a szükséges intézkedéseket.