Nem értjük a kiegészítendő kérdést, ezért nem válaszolunk

nyelvtanfolyam, nyelvtanulás

  • Előfordulhatnak olyan esetek, mikor nem feltétlenül kell a kiegészítendő mondatot megérteni- nézzük meg, hogy egyáltalán mi hiányzik a mondtaból, mert ha pl. igevonzat, akkor könnyebb a helyzet, mert sok igének csak egy vonzata van, és ha azt tudjuk, akkor nyert ügyünk van- ha igekötőről van szó, akkor mindig nézzük meg a pótlásra szoruló mondat szórendjét (német nyelvnél ez elengedhetetlen)