NATO STANAG 6001

nyelvtanfolyam, nyelvtanulás

Vizsga bemutatása: angol katonai szaknyelvi, egynyelvű (NATO STANAG 6001, 2005.01.24.) A ZMNE Akkreditált Nyelvvizsgaközpont szóbeli (&quot A&quot ),írásbeli (&quot B&quot ) és komplex (&quot C&quot ) nyelvvizsgákat szervezSTANAG 1, STANAG 2 és STANAG 3-as szinten A nyelvvizsga menete: Minden vizsga megkezdése előtt a vizsgázók fényképes igazolvánnyal (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány) igazolják személyazonosságukat. Beszédértés (Listening): A beszédértést mérő vizsgára a ZMNE nyelvi laborjaiban kerül sor a beszédkészséget mérő vizsga napján. A beszédértést mérő vizsga nyelvi laborokban történik, a vizsgázó a hanganyagot fejhallgatón keresztül hallgatja meg. A vizsgázó mind a három szinten minden szöveget kétszer hallgathat meg. A vizsgakazetta a vizsgafeladatokon felül az összes instrukciót, és az egyes meghallgatások közötti szüneteket is tartalmazza. Beszédkészség (Speaking): A vizsga a vizsgaközpont által kijelölt teremben zajlik. A vizsga elején a vizsgáztató tájékoztatja a vizsgázót a vizsga menetéről. A vizsga rövid (kb. 1 perc) bemelegítő társalgással indul, majd a vizsgaszintnek megfelelő feladatokkal folytatódik. A szóbeli vizsgán a vizsgabizottságok létszáma STANAG 1 és STANAG 2 szinteken 2 fő, STANAG 3 szinten 3 fő.A vizsga befejezése után a vizsgáztatók a vizsgaterem ajtajára kifüggesztik a szóbeli vizsgaeredmény-összesítő lap egyik példányát. A vizsgaeredményeket egy összesítő gyorslistán a vizsgaközpont hirdetőtábláján (I. ép. I. em.) is meg lehet tekinteni a vizsgát követő napon du. 14.00-tól. Az eredményeket a vizsgázók értesítési száma alapján lehet megtalálni, amit a jelentkezési lapon tüntetünk fel. A gyorslisták a vizsgát követően két napig maradnak a hirdetőtáblán. Írott szöveg értése/Íráskészség (Reading/Writing): Az írott szöveg értését és az íráskészséget mérő vizsgák egy vizsgaszinten belül egy napon zajlanak. Az írott szöveg értését mérő vizsgát 15 perces szünet után követi az íráskészséget mérő vizsga. Minden vizsga megkezdése előtt a vizsgázók fényképes igazolvánnyal (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány) igazolják személyazonosságukat.A vizsgázók mind az írott szöveg értését, mind az íráskészséget mérő vizsgán borítékban kapják kézhez a vizsgafeladatokat. Minden borítékban található egy adatlap, mely a vizsgázó személyi adatait, értesítési címét, stb. tartalmazza. A vizsga megkezdése előtt a vizsgázó kitölti az adatlapot, melyet a vizsga teljes időtartama alatt személyigazolványával együtt köteles asztalán tartani. A vizsga végén a vizsgázó az adatlapot dolgozatával együtt visszahelyezi a borítékba és átadja a vizsgafelügyelőknek.Minden vizsgadolgozatot tartalmazó borítékban található egy kérdőív is a vizsgázó számára, melyen a vizsgázó megteheti a vizsga szervezésével, stb. kapcsolatos észrevételeit. A kérdőív kitöltése önkéntes és a vizsga befejezése után történik. A vizsgát követően a Vizsgaközpont valamennyi kitöltött kérdőívet átnéz és kiértékel.STANAG 1 SZINTA BESZÉDÉRTÉST MÉRŐ VIZSGA (LISTENING)A vizsga időtartama: 20 perc Feladatok száma: 3   Elérhető pontszám: 35 pont Megfelelt: 21 ponttól A beszédértést mérő vizsga nyelvi laborokban történik, a vizsgázó a hanganyagot fejhallgatón keresztül hallgatja meg. Minden item kétszer hallható közvetlenül egymás után. Az itemek témájukban hétköznapi és katonai élethez kapcsolódnak. Minden item hétköznapi és katonai élettel kapcsolatos témákhoz kapcsolódik. A beszédértést mérő vizsga feladatai:1. feladat: feleletválasztós teszt   elérhető pontszám: 15 A vizsgázó 15 hétköznapi élettel kapcsolatos kérdést hall. Minden kérdéshez három válaszlehetőséget (a, b, c variáns) felkínáló feleletválasztós teszt tartozik. A vizsgázó feladata a helyes válasz kiválasztása.2. feladat: állítások kiválasztása   elérhető pontszám: 10 A vizsgázó 10 katonai élethez kapcsolódó állítást hall. Minden állításhoz három mondat (a, b, c variáns) tartozik, melyek közül az egyik jelentése kapcsolódik az elhangzott állításhoz. A vizsgázó feladata a helyes mondat kiválasztása.3. feladat: állítások kiegészítése   elérhető pontszám: 10 A vizsgázó egy kb. 10-12 mondatból álló, katonai élettel kapcsolatos szöveget hall. A szöveghez öt hiányos állítás tartozik. A vizsgázó feladata az állításokból hiányzó információ kiegészítése. A beírandó szavak száma itemenként nem több mint három.A BESZÉDKÉSZSÉGET MÉRŐ VIZSGA (SPEAKING) A vizsga időtartama: kb. 10-12 perc Feladatok száma: 4   Elérhető pontszám: 75 pont Megfelelt: 45 ponttól A vizsga elején a vizsgáztató tájékoztatja a vizsgázót a vizsga menetéről. Ezt követően a vizsgázó 2 szakmai témájú képet és egy általános szituációs kártyát húz, majd a két kihúzott kép közül kiválaszt egyet, melyről a vizsga során beszélni kíván, és a szituációs kártyával együtt átadja azt a vizsgáztatónak. A vizsga rövid (kb. 1 perc) bemelegítő társalgással indul, majd az alábbi feladatokkal folytatódik.A beszédkészséget mérő vizsga feladatai: 1. feladat: általános társalgás (kb. 2-3 perc)   elérhető pontszám: 15 A vizsgázó és a vizsgáztató társalgást folytatnak valamilyen általános társalgási témáról (pl. Shopping).2. feladat: szakmai beszélgetés (kb. 2-3 perc)   elérhető pontszám: 30 A vizsgázó szakmai társalgást folytat a vizsgáztatóval a vizsgáztató által kezdeményezett témáról. 3. feladat: szituáció (kb. 1-2 perc)   elérhető pontszám: 15 A vizsgázó a vizsga elején húzott szituációs kártya segítségével eljátszik a vizsgáztatóval egy általános nyelvi szituációt.4. feladat: katonai élettel kapcsolatos kép leírása (kb. 2-3 perc)   elérhető pontszám: 15 A vizsgázó először monológ formájában leírja az általa kiválasztott, a katonai élet valamilyen aspektusát ábrázoló képet (pl. katonai bázis, katonai gyakorlat, csapatélet, stb.). Ezt követően a vizsgáztató 3-4 kérdést tesz fel a képpel kapcsolatban.AZ ÍROTT SZÖVEG ÉRTÉSÉT MÉRŐ VIZSGA (READING) A vizsga időtartama: 80 perc Feladatok száma: 4   Elérhető pontszám: 35 pont Megfelelt: 21 ponttól A feladatok megoldásához szótár nem használható.Az írott szöveg értését mérő vizsga feladatai: 1. feladat: szókihagyásos feleletválasztós teszt   elérhető pontszám: 10 Egy kb. 700-800n terjedelmű általános szövegből 10 szó hiányzik. Minden kihagyott szó bizonyos nyelvtani ismerethez kapcsolódik. A szöveghez mellékelt feladatlapon minden, a szövegben üresen hagyott helyre három megadott szóból (A, B, C variáns) választhatja ki a vizsgázó a helyes megoldást, vagyis az odaillő szót.2. feladat: feleletválasztós teszt   elérhető pontszám: 5 Egy kb. 900-1000n terjedelmű általános szöveg elolvasása után a vizsgázó egy öt kérdésből álló, minden kérdésre három válaszlehetőséget (A, B, C variáns) felkínáló feleletválasztós tesztet old meg.3. feladat: kérdések megválaszolása   elérhető pontszám: 10 A vizsgázó egy 1200-1300n terjedelmű szakmai szöveget olvas el. A szöveghez 5 kérdés kapcsolódik. A vizsgázó feladata az 5 kérdés megválaszolása.4. feladat: állítások kiegészítése   elérhető pontszám: 10 A vizsgázó egy kb. 1000-1100n terjedelmű, szakmai szöveget olvas el, majd a mellékelt feladatlapon 10, az olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos, hiányos állítást egészít ki.AZ ÍRÁSKÉSZSÉGET MÉRŐ VIZSGA (WRITING) A vizsga időtartama: 80 perc Feladatok száma: 2   Elérhető pontszám: 45 pont Megfelelt: 27 ponttól A feladatok megoldásához szótár nem használható.Az íráskészséget mérő vizsga feladatai: 1. feladat: irányított fogalmazás általános témáról   elérhető pontszám: 20 A vizsgázónak egy kb. 120 szavas, általános témájú fogalmazást kell írnia 3-4 megadott szempont alapján.2. feladat: levélírás katonai témáról   elérhető pontszám: 25 A vizsgázó egy kb. 120 szavas levelet ír katonai témáról 3-4 előre megadott szempont alapján.STANAG 2 SZINTA BESZÉDÉRTÉST MÉRŐ VIZSGA (LISTENING) A vizsga időtartama: 20 perc Feladatok száma: 2   Elérhető pontszám: 25 pont Megfelelt: 15 ponttól A vizsga nyelvi laborokban történik, a vizsgázó a hanganyagot fejhallgatón keresztül hallgatja meg. Minden feladat kétszer hangzik el egymás után. Az első feladat szakmai szöveget tartalmaz: eligazítás vagy tájékoztató. A második általános nyelvi szöveg.A beszédértést mérő vizsga feladatai:1. feladat: információ lejegyzése   elérhető pontszám: 15 A vizsgázó egy kb. 1400-1500n terjedelmű szakmai jellegű hanganyagot hallgat meg. A hallott szöveg katonai eligazítás vagy tájékoztató. A vizsgázó feladata 10 hiányzó információ lejegyzése.2. feladat: feleletválasztós teszt   elérhető pontszám: 10 A vizsgázó egy kb. 1600-1700n terjedelmű általános szöveget hallgat meg. A hallott szöveghez 10 hiányos állítás tartozik. Minden hiányos állításhoz 3 választási lehetőséget (A, B, C variáns) felkínáló befejezés kapcsolódik. A vizsgázó feladata a helyes variáns kiválasztása az állítások befejezéséhez.A BESZÉDKÉSZSÉGET MÉRŐ VIZSGA (SPEAKING) A vizsga időtartama: kb. 15-16 perc Feladatok száma: 4   Elérhető pontszám: 75 pont Megfelelt: 45 ponttól A vizsga elején a vizsgáztató tájékoztatja a vizsgázót a vizsga menetéről. Ezt követően a vizsgázó általános társalgási témát és szituációs kártyát húz, melyeket átad a vizsgáztatónak. A vizsga rövid (kb. 1 perc) bemelegítő társalgással indul, majd az alábbi feladatokkal folytatódik.A beszédkészséget mérő vizsga feladatai: 1. feladat: általános társalgás (kb. 4-5 perc)   elérhető pontszám: 15 A vizsgázó és a vizsgáztató társalgást folytatnak a vizsgázó által a vizsga elején húzott általános társalgási témáról (pl. Celebrations). Az általános társalgási témakörök megtalálhatók a ZMNE honlapján.2. feladat: szakmai beszélgetés (kb. 4-5 perc)   elérhető pontszám: 30 A vizsgázó szakmai társalgást folytat a vizsgáztatóval a vizsgáztató által kezdeményezett témáról. A szakmai társalgási témakörök megtalálhatók a ZMNE honlapján.3. feladat: aktuális katonapolitikai esemény megvitatása (kb. 2-3 perc)   elérhető pontszám: 15 A vizsgázó megvitat a vizsgáztatóval valamilyen aktuális, katonapolitikai eseményt.4. feladat: szituáció (kb. 2 perc)   elérhető pontszám: 15 A vizsgázó a vizsga elején húzott szituációs kártya segítségével eljátszik a vizsgáztatóval egy általános nyelvi szituációt.AZ ÍROTT SZÖVEG ÉRTÉSÉT MÉRŐ VIZSGA (READING) A vizsga időtartama: 90 perc Feladatok száma: 4   Elérhető pontszám: 35 pont Megfelelt: 21 ponttól A feladatok megoldásához szótár nem használható.Az írott szöveg értését mérő vizsga feladatai: 1. feladat: szókihagyásos feleletválasztós teszt   elérhető pontszám: 10 Egy kb. 1000-1100n terjedelmű általános szövegből 10 szó hiányzik. A szöveghez mellékelt feladatlapon minden, a szövegben üresen hagyott helyre négy megadott szóból (A, B, C, D variáns) választhatja ki a vizsgázó a helyes megoldást, vagyis az odaillő szót.2. feladat: szöveg-kiegészítés   elérhető pontszám: 5 Egy kb. 1100-1200n terjedelmű általános szövegből öt rövid rész kihagyásra került. A kihagyott részek megtalálhatók a szöveg után. A vizsgázó feladata a kihagyott szövegrészek beillesztése a megfelelő helyre. A vizsgázónak összesen nyolc rövid szövegrészletből kell kiválasztania az öt megfelelőt, vagyis a megadott szövegrészek közül három felesleges.3. feladat: információ kikeresése   elérhető pontszám: 5 A vizsgázó egy kb. 1900-2000n terjedelmű szakmai szöveget olvas el. A szöveg bekezdéseit beszámozták. Minden bekezdéshez egy kérdés tartozik, mely az adott bekezdésben található valamilyen speciális információra kérdez rá. A vizsgázó feladata hozzárendelni a kérdéseket a megfelelő bekezdésekhez.4. feladat: feleletválasztós teszt   elérhető pontszám: 10 Ez a feladat a még az előző (3.) feladatban elolvasott szöveghez kapcsolódik. A vizsgázó öt kérdésből álló, minden kérdéshez 5 válaszlehetőséget (A, B, C, D, E variáns) felkínáló feleletválasztós tesztet old meg. Minden kérdéshez két helyes válasz tartozik. A vizsgázó feladata a kérdésenként két helyes válasz megjelölése.AZ ÍRÁSKÉSZSÉGET MÉRŐ VIZSGA (WRITING) A vizsga időtartama: 90 perc Feladatok száma: 2   Elérhető pontszám: 45 pont Megfelelt: 27 ponttól A feladatok megoldásához szótár nem használható.Az íráskészséget mérő vizsga feladatai: 1. feladat: irányított fogalmazás általános témáról   elérhető pontszám: 20 A vizsgázónak egy kb. 180 szavas fogalmazást kell írnia általános témáról megadott szempontok alapján.2. feladat: irányított fogalmazás szakmai témáról   elérhető pontszám: 25 A vizsgázónak egy kb. 180 szavas fogalmazást kell írnia szakmai témáról megadott szempontok alapján. A fogalmazás típusa lehet levél, ügyirat.STANAG 3 SZINTA BESZÉDÉRTÉST MÉRŐ VIZSGA (LISTENING) A vizsga időtartama: 40 perc Feladatok száma: 2   Elérhető pontszám: 25 pont Megfelelt: 15 ponttól A beszédértést mérő vizsga nyelvi laborokban történik, a vizsgázó a hanganyagot fejhallgatón keresztül hallgatja meg. Minden feladat kétszer hallható közvetlenül egymás után. Az első feladat általános szöveget tartalmaz. A második feladat szakmai szöveg.A beszédértést mérő vizsga feladatai: 1. feladat: feleletválasztós teszt   elérhető pontszám: 10 A vizsgázó egy kb. 2300-2400n terjedelmű általános szöveget hallgat meg. A hallott szöveghez 10 hiányos állítás tartozik. Minden hiányos állításhoz 4 választási lehetőséget (A, B, C, D variáns) felkínáló befejezés kapcsolódik. A vizsgázó feladata a helyes variáns kiválasztása az állítások befejezéséhez.2. feladat: kérdések megválaszolása   elérhető pontszám: 15 A vizsgázó egy kb. 2300-2400n terjedelmű szakmai szöveget hallgat meg. A hallott szöveghez 10 kérdés kapcsolódik. A vizsgázó feladata a 10 kérdés megválaszolása.A BESZÉDKÉSZSÉGET MÉRŐ VIZSGA (SPEAKING) A vizsga időtartama: kb. 20 perc Feladatok száma: 3   Elérhető pontszám: 60 pont Megfelelt: 36 ponttól A vizsga elején a vizsgáztató tájékoztatja a vizsgázót a vizsga menetéről. Ezt követően a vizsgázó általános társalgási témát és katonai vagy katonapolitikai hírt tartalmazó kártyát húz, melyeket átad a vizsgáztatónak. A vizsga rövid (kb. fél perc) bemelegítő társalgással indul, majd az alábbi feladatokkal folyatódik.A beszédkészséget mérő vizsga feladatai: 1. feladat: szakmai beszélgetés (kb. 6-7 perc)   elérhető pontszám: 15 A vizsgázó és a vizsgáztató társalgást folytatnak a vizsgázó szakmájáról, jelenlegi beosztásáról, haderőnemével, fegyvernemével kapcsolatos kérdésekről.2. feladat: véleménykifejtés (kb. 6-7 perc)   elérhető pontszám: 15 A vizsgázó egy rövid (2-3 soros), általános témájú szöveget olvas el, majd kifejti véleményét az olvasott szövegben felvetett gondolatról, és kérdések alapján megvitatja azt a vizsgáztatóval.3. feladat: szakmai téma megvitatása (kb. 6-7 perc)   elérhető pontszám: 30 A vizsgázó elolvassa a vizsga elején kihúzott 4-5 soros katonai vagy katonapolitikai hírt, megfogalmazza annak lényegét, és megvitatja a hír témáját a vizsgáztatóval.AZ ÍROTT SZÖVEG ÉRTÉSÉT MÉRŐ VIZSGA (READING) A vizsga időtartama: 90 perc Feladatok száma: 4   Elérhető pontszám: 25 pont Megfelelt: 15 ponttól A feladatok megoldásához szótár nem használható.Az írott szöveg értését mérő vizsga feladatai:1. feladat: szókihagyásos feleletválasztós teszt   elérhető pontszám: 7 Egy kb. 1200-1300n terjedelmű általános szövegből hét szó hiányzik. A szöveghez mellékelt feladatlapon minden, a szövegben üresen hagyott helyre négy megadott szóból (A, B, C, D variáns) választhatja ki a vizsgázó a helyes megoldást, vagyis az odaillő szót.2. feladat: kérdések megválaszolása   elérhető pontszám: 5 A vizsgázó egy kb. 1800-1900n terjedelmű általános szöveget olvas el. A szöveghez öt kérdés kapcsolódik, melyek a szövegben található valamilyen specifikus információra kérdeznek rá. Az öt kérdéshez hét lehetséges választ mellékeltek. A vizsgázó feladata az öt helyes válasz kiválasztása.3. feladat: szókihagyásos teszt   elérhető pontszám: 8 A vizsgázó egy kb. 1000-1100n terjedelmű, szakmai szöveget olvas el melyből nyolc szót kihagytak. A kihagyott nyolc szót további 3 szóval együtt megadták a szöveg feletti bekeretezett részben. A vizsgázó feladata a 8 megfelelő szó kiválasztása és beillesztése az üresen hagyott helyekre.4. feladat: feleletválasztós teszt   elérhető pontszám: 5 A vizsgázó egy kb. 2000-2100n terjedelmű szakmai szöveget olvas el. Az olvasott szöveghez öt hiányos állítás tartozik. Minden hiányos állításhoz 4 választási lehetőséget (A, B, C, D variáns) felkínáló befejezés kapcsolódik. A vizsgázó feladata a helyes variáns kiválasztása az állítások befejezéséhez.AZ ÍRÁSKÉSZSÉGET MÉRŐ VIZSGA (WRITING) A vizsga időtartama: 90 perc Feladatok száma: 2   Elérhető pontszám: 45 pont Megfelelt: 25 ponttól A feladatok megoldásához szótár nem használható.Az íráskészséget mérő vizsga feladatai: 1. feladat: irányított fogalmazás általános témáról   elérhető pontszám: 20 A vizsgázónak egy kb. 220 szavas fogalmazást kell írnia általános témáról néhány megadott szempont alapján.2. feladat: irányított fogalmazás szakmai témáról   elérhető pontszám: 25 A vizsgázónak egy kb. 220 szavas fogalmazást kell írnia szakmai témáról néhány megadott szempont alapján. A fogalmazás típusa lehet levél, jelentés, ügyirat.Akkreditált vizsgaközpont neve: ZMNE Nyelvvizsgaközpont(akkreditált nyelvvizsga központ, az akkreditáció dátuma: 2001.10.01.) Cím: 1101 Budapest, Hungária körút 9-11.Telefon: (1) 432-9094 Fax: (1) 432-9137 Web cím: http://www.zmne.hu/tanszekek/Nyelvvizsga_kp/nyito »E-mail: varnaine@zmne.hu »  Forrás: ZMNE Nyelvvizsgaközpont Szerkesztette: Turai Tímea