Műszaki rajzoló (a szakirány megjelölésével)

felnőttképzés, OKJ, felnőttoktatás, OKJ tanfolyam, szakmunkásképzés

– Ábrázolja és kivitelezi gépészeti tervezési és gyártási dokumentációk rajzait méretezett szabadkézi vázlatok alapján   – Ábrázolja és kivitelezi a szerszámok és készülékek rajzait méretezett szabadkézi vázlatok alapján   – Ábrázolja és kivitelezi a méretezett építészeti, épületgépészeti rajzokat szabadkézi vázlatok alapján   – Ábrázolja és kivitelezi a hidraulikus és pneumatikus rendszerek rajzait szabadkézi vázlatok alapján   – Ábrázolja és kivitelezi a villamos kapcsolási rajzokat szabadkézi vázlat alapján   – Ábrázolja és kivitelezi a technológiai rajzokat   – Megadott méretek alapján mérethálózatot felépít   – Szabványosan elkészíti géprendszerek kinematikai rajzait   – Gépelemeket dokumentál, összeállítási rajzokon szabványosan ábrázol   – Önállóan megrajzolja egyszerű alkatrészek felvételi vázlatát   – Önállóan megszerkeszt egyszerű alkatrészrajzokat   – Megrajzolja, megszerkeszti egyszerű munkadarabok térbeli formáját   – A rajzdokumentációk rajzolását előkészíti, kivitelezi és szakszerűen tárolja   – Kezeli a szakterület szabványkészletét   – Betűket, szöveget rajzol és szerkeszt   – Szakszerűen kezeli és karbantartja a rajzeszközöket és rajzgépet   – Ceruzával és tussal rajzokat szerkeszt   – Kiviteli rajzokat készít CAD rendszerben számítógépen