Műszaki informatikai mérnökasszisztens

felsőfokú szakképzés, FSZ, OKJ, félfőiskolai képzés

A műszaki informatikai mérnökasszisztens mint a vállalat, intézmény valamely vezetőjének közvetlen munkatársa   – mérnöki irányítás alatt végzi egy vállalkozás, vállalat, intézmény (a továbbiakban: vállalat) számítástechnikai, informatikai hardver-szoftver eszközeinek, rendszereinek önálló üzembe helyezését, üzemeltetését, tesztelését, karbantartását és korlátozott mértékben javítását,   – részt vesz műszaki vagy irodai informatikai rendszerek tervezésében, fejlesztésében, diagnosztizálásában, javításában, illetve ilyen informatikai rendszerek fejlesztési koncepciójának kidolgozásában segítséget nyújt a mérnöknek, illetve a döntéshozónak,   – a felsőbb szakmai vezetés által megfogalmazott célokat a gyakorlati teendők, a fenti pontokban megfogalmazott tevékenységek nyelvére lefordítja, e tevékenységeket részfeladatokra bontja, az egyes résztevékenységeket végzők munkáját koordinálja, irányítja és a megfelelő munkafeltételeket biztosítja,   – gondoskodik arról, hogy az informatikai rendszereket alkalmazók ismerjék a minőségbiztosításból, a jogszerű szoftverhasználatból rájuk eső feladatokat,   – a vállalatnál működő informatikai alkalmazások összehangolt működtetésével hozzájárul a vállalat teljesítményének növeléséhez.