Munkavédelmi technikus - OKJ leírás

felnőttképzés, OKJ, felnőttoktatás, OKJ tanfolyam, szakmunkásképzés

OKJ-szám: 54 862 01Betölthető foglalkozás: Munkavédelmi és balesetelhárítási foglalkozású FEOR 3152 Képzési idő: Legfeljebb 300 óraCsak felnőttképzésben tanulhatóSzükséges iskolai végzettség: érettségiFejleszti és bevezeti az életet, a vagyont, a munkahelyi morált és hatékonyságot veszélyeztető körülmények kiküszöbölésére irányuló biztonsági előírásokat és eszközöket, kivizsgálja az üzemi baleseteket és felderíti a veszélyforrásokat.Feladatai:* a Munkavédelmi Szabályzat elkészítése, illetve részvétel az elkészítésében * az időszakos munkavédelmi szemlék, a kötelező biztonságtechnikai vizsgálatok megszervezése és megtartása, az észlelt hibák esetén a szükséges intézkedés meghatározása, szabálysértési, illetve fegyelmi eljárás kezdeményezése * baleset okainak kivizsgálása, a baleset megismétlődésének elkerülésére teendő intézkedések meghatározása és végrehajtatása * munkavédelmi és biztonságtechnikai előírások, szabályok és rendelkezések oktatása, dolgozók vizsgáztatása * munkaterületek ellenőrzése, mérések végzése, a határérték-túllépések megelőzése * egészségügyi programok tervezése és koordinálása, a dolgozók megfelelő szociális ellátásának biztosítása Jellemző munkakörök:* Baleset-elhárítási megbízott * Balesetvédelmi és üzembiztonsági megbízott * Biztonsági megbízott * Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló * Munkavédelmi előadó * Munkavédelmi felügyelő * Munkavédelmi megbízott Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:3154 Üzemfenntartási, üzembiztonsági foglalkozású3521 Tűzrendész3523 ÜzemrendészMinimális képzettségi (képesítési) feltétel:Középfokú oktatás keretében az általános gimnáziumban, szakközépiskolában, technikumban megszerzett képzettség jellemzője, hogy magasabb színvonalú általános ismeretet ad, mint a II. képzettségi szint, azonban több iskolatípusnál szükség van olyan iskolai vagy iskolán kívüli képzésre, amely megfelelő szakismerettel látja el az e képzettségi szintbe tartozókat. Tanfolyam indul: Iskolák, ahol tanulhatod: Tanfolyam