Munkáltatói igazolás a munkaviszony megszűnésekor

munkahely

A munkáltató a munkaviszony megszüntetésekor/megszűnésekor az alábbi tartalmú igazolást köteles kiadni a munkavállalónak.Az igazolás tartalmazza: -Munkavállaló személyi adatait (név, leánykori név, anyja neve, születési hely, év, hónap, nap), -A munkavállaló TAJ-számát, -A munkáltatónál munkaviszonyban töltött idő tartamát  -A munkavállaló munkabéréből jogerős határozat vagy jogszabály alapján levonandó tartozást, illetve   ennek jogosultságát  -A munkavállaló által a munkaviszony megszűnésének évében igénybe vett betegszabadság időtartamát. A munkáltató köteles igazolni azt is, ha a munkavállaló munkabérét tartozás nem terheli. Szintén a munkaviszony megszűnésekor kell kiadni az adóelőleg, illetve a tb-járulék és egészségügyi hozzájárulás megfizetéséről szóló, valamint a munkanélküli-járadék megállapításához szükséges igazolást is. Működési bizonyítvány A munkavállaló kérelmére munkaviszonyának megszüntetésekor (megszűnésekor), illetve az ezt követő egy éven belül a munkáltató köteles működési bizonyítványt adni, amely tartalmazza a munkáltatónál a munkavállaló által betöltött munkakört, valamint - a munkavállaló kérésére - a munkájának az értékelését. Forrás:Origo honlapja