Műbútorasztalos

felnőttképzés, OKJ, felnőttoktatás, OKJ tanfolyam, szakmunkásképzés

– Elkészíti vagy helyreállítja a műbútornak minősülő berendezések tárgyait. (A műbútor értékes fából, kiváló vagy művészi munkával készített bútor.)   – Rajz alapján vagy javítást, felújítást igénylő tárgyon, szemrevételezés alapján megállapítja a technológiai sorrendet, kiválasztja a felhasználásra kerülő alap-, illetve segédanyagokat.   – A rendelkezésre álló gépek, eszközök segítségével elkészíti a szükséges alkatrészeket.   – A különböző alkatrészeket megfelelő szerkezetben összeállítja, továbbá felületkezeli, illetve ragasztja a bútor elemeit vagy egészét, kiküszöböli a hibákat vagy pótol, az eredeti állapotnak megfelelően.   – Ellátja a bútor használóját a szükséges kezelési, tisztítási információkkal.   – Együttműködik a csatlakozó szakmák képviselőivel.     III. A szakképesítés szakmai követelményei     III/1. A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok     – A munkatárgyak előállításához, javításához szükséges technológiai folyamatok műveleteinek elvégzése kéziszerszámokkal, gépesített kéziszerszámokkal, gépekkel.   – Technológiai folyamatok:     = anyagok megmunkálása,     = szerkezeti kötések készítése,     = szerkezeti elemek összeszerelése,     = felületelőkészítés, felületkezelés,     = szerelvények felszerelése.   – A különböző műveletek elvégzéséhez szükséges szerszámok, készülékek, eszközök kiválasztása, balesetmentes, biztonságos beállítása, használata, karbantartása, tárolása, szerszámok élezése.   – A műveletek végzéséhez szükséges gépek, berendezések előkészítése, beállítása, kezelése.   – A méret és minőség ellenőrzéséhez, méréséhez szükséges ellenőrző, mérőeszközök kiválasztása, használata.   – A munkatárgy elkészítéséhez a műveleti sorrend megállapítása, a munka megszervezése, a munkahely előkészítése.   – Alapanyagok, segédanyagok kiválasztása, előkészítése, felhasználása, tárolása. Anyagvizsgálatok elvégzése.   – Műszaki dokumentációk értelmezése, felhasználása.   – Munka- és egészségvédelmi, baleset-elhárítási előírások betartása.   – Védőberendezések használata, elsősegély nyújtása. Tűzvédelmi ismeretek betartása.