Molnár

felnőttképzés, OKJ, felnőttoktatás, OKJ tanfolyam, szakmunkásképzés

Molnár szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei   I. A SZAKKÉPESÍTÉS ADATAI az Országos Képzési Jegyzék szerint   1. A szakképesítés azonosító száma:   15 2 7215 04 64 08   2. A szakképesítés megnevezése:   Molnár   3. A szakképesítés megszerzésének előfeltételei:   - alapfokú iskolai végzettség,   - egészségügyi alkalmasság.   II. A SZAKKÉPESÍTÉS MUNKATERÜLETE   1. A szakképesítéssel ellátható tevékenységek:    A tevékenység (munkakör, foglalkozás, vállalkozás stb.)    FEOR száma    Megnevezése    7215    Malomipari munkás   2. A szakképesítéssel ellátható további tevékenységek:    Kapcsolódó tevékenység (munkakör, foglalkozás, vállalkozás stb.)    FEOR száma    Megnevezése    -    -   3. A képesítés célja:   A képesítés célja, hogy a fentiekben megjelölt szakterületen, korszerű malmi- és keveréktakarmány-gyártó tevékenység ellátására való jogosultságot biztosítani, a szakmai követelményekben meghatározott feltételek és az elvárások alapján.   4. A munkaterület jellemzése:   A különböző gabonafélék feldolgozását végző üzemek munkaterületei:   - alapanyag átvétel, minősítés, tárolás,   - terményszárítás, tisztítás,   - örlés, hántolás, keveréktakarmány-gyártás,   - készáru minősítés, csomagolás, raktározás.   A technológiai folyamatok előírásainak betartása, valamint a gépek, berendezések balesetmentes kezelése alapvető követelmény.   A molnár szakma gyakorlása során előfordul poros, zajos, huzatos, nehéz fizikai munkát és nagy figyelmet igénylő munkaterület.   III. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK   1. A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatcsoportok:   - a gabona átvétele, szárítása, raktározása,   - az őrlésre való előkészítés műveleteinek végzése,   - az őrlési műveletek elvégzése,   - az őrlés termékek osztályozása, darab és dercetisztítás,   - lisztfajták összeállítása, keverési műveletek végzése,   - keveréktakarmány-gyártás,   - hántolási műveletek végzése,   - a csomagolási (kis- és nagyegységű) műveletek végzése,   - a technológiai műveletek végrehajtásához kapcsolódó gépek, berendezések szakszerű kezelése.   2. Elméleti követelmények   a) Szakmai technológia és a kapcsolódó ismeretek terén   Ismeret szintjén tudja:   - a szakma történetét,   - a hántolás alapanyagait és a tevékenység műveleteit, technológiáját.   Megértés szintjén tudja:   - a gabonaraktározás folyamatait, átvétel - tisztítás, gabonaszárítás, tárolás alatti gabonakezelés műveleteit az őrlésre előkészítés műveleteit, a gabona malmi keverésének halmaz- és felülettisztításának, a kondicionálási eljárásoknak folyamatait, azok elméleti alapjait. Az aprítást befolyásoló henger-, rovátka- és hengerek üzemeltetési tényezőit, azok hatásait a szitálás elméleti alapjait,   - a keveréktakarmánygyártás technológiáit, ezen belül az előkészítés, megmunkálás műveleteit,   - a környezetvédelmi előírásokat, azok be nem tartásának következményeit.   Alkalmazás szintjén tudja:   - a malmi, és keveréktakarmány-gyártási technológiák, nyers-, alap- és segédanyagait, késztermékeit,   - az őrlési eljárásokat, műveleteket,   - a szitarendszerek kialakításához szükséges ismereteket, a bevonatok megválasztását, méretbeni különbségek és a légáramba való eltérő viselkedés alapján végrehajtható fajtázás elvi alapjait, folyamatábra rajzolását, alapszintű számítási feladatok megoldását,   - keveréktakarmány-gyártásnál a receptúrák szerinti gyártást, az egyes komponensek helyettesítését a gyártási folyamatokkal kapcsolatos számításokat és azok folyamatábra-jelképekkel való ábrázolását: az adott nyers anyagokhoz igazodó technológiai módosításokhoz igazodó technológiai módosítások lehetőségét,   - a személyi higiéniai szabályok előírásait.   b) Szakmai gépek, berendezések és műszaki ismeretek terén   Ismeret szintjén tudja:   - a malomipari anyagmozgató, szárító és az egyéb seg&eac