Mezőgazdasági vállalkozó

felnőttképzés, OKJ, felnőttoktatás, OKJ tanfolyam, szakmunkásképzés

A vállalkozói oklevéllel rendelkezők az alapvégzettségüknek megfelelően önállóan vállalkozhatnak.   E tevékenység jellemzői:   - felismerni a piaci környezetet, mind a termelési, mind a szolgáltatási szférában,   - marketingmunka, piacelemzés,   - vállalkozói döntés, tervkészítés, szervezés, ellenőrzés, vállalkozói taktika, stratégia kialakítása,   - a megfelelő számviteli rendszer kiválasztása, kialakítása, könyvelés, mérlegösszeállítás (egyszeres), annak elemzése,   - költséggazdálkodás,   - új beruházások előkészítése, finanszírozásának biztosítása, lebonyolítása,   - a vállalkozáshoz tartozó kereskedelmi tevékenység lebonyolítása,   - szabványismeret, az adott szakterületen áruismeret, áruminősítés,   - intézetekkel, intézményekkel, üzleti partnerekkel való kapcsolat felvétele, tartása,   - adó- és társadalombiztosítási kötelezettség bevallása,   - az alkalmazottainak megfelelő bérezési és jutalmazási rendszer kialakítása,   - munkavédelmi, higiénés, tűzvédelmi előírások betartása, betartatása.