Mezőgazdasági vállalkozó

felnőttképzés, OKJ, felnőttoktatás, OKJ tanfolyam, szakmunkásképzés

A mezőgazdasági (agrár) vállalkozó a piacgazdaság viszonyaihoz alkalmazkodó jól felkészült szakember, aki rendelkezik olyan vállalkozói és ahhoz kapcsolódó ismeretekkel, gyakorlati jártasságokkal, készségekkel, amelyek alapján a maga szakterületén - az alapképzettségének megfelelően - önállóan tud és mer vállalkozni.   Vállalkozásukat tudják megtervezni, beindítani, folyamatosan működtetni és fejleszteni. Gazdálkodásukat mindenkor képesek a makro- és mikrokörnyezethez alkalmazkodva vezetni. Ismeri az üzleti életet, partnereikkel tárgyalóképesek, alkalmazottaikkal szemben megfelelő személyzeti politikát tudnak kialakítani. Vállalkozásukat a munkaegészségügyi és balesetvédelmi, valamint a tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szervezik és irányítják. A vállalkozók szemléletében az ökonómián kívül érvényesül a környezetvédelmi szemlélet, a szociális érzék, eleget tudnak tenni a tulajdonosi és társadalmi elvárásoknak.   4. A munkaterület jellemzése:   A vállalkozói oklevéllel rendelkezők az alapvégzettségüknek megfelelően önállóan vállalkozhatnak.   E tevékenység jellemzői:   - felismerni a piaci környezetet, mind a termelési, mind a szolgáltatási szférában,   - marketingmunka, piacelemzés,   - vállalkozói döntés, tervkészítés, szervezés, ellenőrzés, vállalkozói taktika, stratégia kialakítása,   - a megfelelő számviteli rendszer kiválasztása, kialakítása, könyvelés, mérlegösszeállítás (egyszeres), annak elemzése,   - költséggazdálkodás,   - új beruházások előkészítése, finanszírozásának biztosítása, lebonyolítása,   - a vállalkozáshoz tartozó kereskedelmi tevékenység lebonyolítása,   - szabványismeret, az adott szakterületen áruismeret, áruminősítés,   - intézetekkel, intézményekkel, üzleti partnerekkel való kapcsolat felvétele, tartása,   - adó- és társadalombiztosítási kötelezettség bevallása,   - az alkalmazottainak megfelelő bérezési és jutalmazási rendszer kialakítása,   - munkavédelmi, higiénés, tűzvédelmi előírások betartása, betartatása.