Mezőgazdasági technikus

felnőttképzés, OKJ, felnőttoktatás, OKJ tanfolyam, szakmunkásképzés

A mezőgazdasági technikus olyan középfokú szakmai elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkező szakember, aki a növénytermesztési, állattenyésztési, kertészeti és az azokhoz kapcsolódó műszaki, gazdálkodási, munka- és környezetvédelmi szakterületen önálló feladatok elvégzésére alkalmas, kisebb munkacsoportok ez irányú szakmai munkájának irányítására képes. A korszerű agronómiai és technikai eljárások alkalmazásával a piac igényeinek megfelelő minőségi termék gazdaságos előállítására, a termelés menedzselésére felkészült.   4. A munkaterület jellemzése:   A növénytermesztés, az állattenyésztés, a kertészet és az ezekhez kapcsolódó műszaki, gazdálkodási munka- és környezetvédelmi szakterületeken a termelés folyamatának megszervezése, irányítása, menedzselése, és a munkák elvégzése.   Közúti közlekedésre a külön jogszabályban előírt vezetői engedélye birtokában alkalmas. A vezetői engedély külön képzés keretében, a közlekedési hatóságok által előírt módban szerezhető meg.   Végzettsége alapján külön jogszabályban meghatározott növényvédelmi munkák elvégzésére jogosult.   A munkavégzés fontos területe az emberekkel való nyílt, emberséges, határozott bánásmód és a gazdaszemlélet érvényesülése. A munkavégzés során a munka és környezetvédelmi szabályok betartásáról és a hatósági előírások érvényesüléséről gondoskodnia kell.   A növénytermesztés területén   A talajelőkészítés, a vetés, a növényápolás, a növényvédelem, betakarítás, terménykezelés és -tárolás, valamint az okszerű talajjavítás és talajvédelem, öntözés, tápanyag-visszapótlás hatékony elvégzése.   Az állattenyésztés területén   A termelés, tenyésztési munkák elvégzése, menedzselése.   Az állatok elhelyezésével, tartásával, takarmányozásával, ápolásával, szaporításával, valamint a piaci igényeknek megfelelő áru előállításával kapcsolatos munkafolyamatok elvégzése.   A kertészet területén   A zöldség, a gyümölcs és a szőlő kultúrákban a termelés, a piaci igényeknek megfelelő minőségi termékek előállítása.