Mezőgazdasági szervízüzemi szaktechnikus

felnőttképzés, OKJ, felnőttoktatás, OKJ tanfolyam, szakmunkásképzés

A mezőgazdaság szervizüzemi szaktechnikus képzés célja, hogy a mezőgazdasági gépésztechnikus alapképzettségre épülve, a mezőgazdasági kis- és nagyüzemek, valamint a vállalkozók részére olyan szakembereket szolgáltasson, akik képesek a megszerzett ismeretek szintetizálására, a gépüzemfenntartás általános és speciális feladatainak megoldására.   Az ismereteik birtokában képesek legyenek a mezőgazdaságban használatos erő- és munkagépek, gépészeti berendezések műszaki állapotának, illetve állapotjelzőinek meghatározására, az állapotromlás késleltetésére, a javítási hibahatár megállapítására. A műszaki, illetve gazdasági hibahatár elérésekor, a gazdaságossági szempontokat mérlegelve, képes legyen eldönteni, hogy a gép az esedékes karbantartó műveletek elvégzése után tovább üzemeltethető, vagy javítás szükséges.   Alkalmasak legyenek középszintű vezetői munkakörök betöltésére, a karbantartói és a gépek biztonságos üzemeltetését biztosító munkák megtervezésére, szervezésére, a beosztottak (alkalmazottak) munkájának irányítására és ellenőrzésére.   Legyenek alkalmasak önálló vállalkozás beindítására és működtetésére.   4. A munkaterület jellemzése   A mezőgazdasági szervizüzemi szaktechnikus végzettséggel rendelkező szakember - a gépek működtetésén túl - alkalmas a mezőgazdaságban alkalmazott erő- és munkagépek, valamint egyéb gépi berendezések hibáinak szakszerű megállapítására, a megfelelő karbantartási és beszabályozási műveletek elvégzésére, a technológia kiválasztására, végrehajtására. Képes a rábízott munkatársak önálló és felelősségteljes irányítására, vállalkozás működtetésére.