Mezőgazdasági menedzserasszisztens (a szakirány megjelölése)

felsőfokú szakképzés, FSZ, OKJ, félfőiskolai képzés

A mezőgazdasági menedzser-asszisztens munkáját alapvetően a mezőgazdasági üzemek, kereskedelmi cégek menedzsmentjének, termelésirányítójának irányításával végzi. A mezőgazdasági menedzser-asszisztens szakmai feladatköre: 1. részt vesz a mezőgazdasági termelési folyamat, a termék előállítás technológiai változatainak kidolgozásában, 2. tervezi, szervezi és irányítja a mezőgazdasági termelés, a szőlőtermesztő kis- és középüzemek munkáját, a termékelőállítás folyamatát, a feldolgozást, értékesítést, 3. közreműködik a pénzügyi tervek összeállításában, a pénzügyi döntés-előkészítésben, 4. szakmai és pénzügyi információkat gyűjt, nyilvántart és szolgáltat, szervezési, előkészítési és elemzési feladatokat végez, 5. közreműködik a szakmai rendezvények, bemutatók és tanácskozások előkészítésében, szervezésében, 6. munkája során jogszabályokat értelmez. Ez a szakképesítés középszintű irányítói, vezetői tevékenység végzésére, egyes esetekben önálló vállalkozás létrehozására jogosít.