Mezőgazdasági laboratóriumi szakasszisztens

felnőttképzés, OKJ, felnőttoktatás, OKJ tanfolyam, szakmunkásképzés

A mezőgazdasági laboratóriumi szakterületen a mezőgazdasági laboratóriumi szakasszisztens felügyeli és kezeli a mezőgazdasági, élelmiszer-ipari és egyéb (nem élelmiszer-ipari üzemekben telepített mezőgazdasági analitika jellegű) üzemekben a minőségvizsgálatra telepített szabályzó és mérőműszereket a technológiai leírás és egyéb műszaki dokumentáció alapján. Önállóan irányít, és felügyeletet gyakorol. Szervezi és irányítja az ügyviteli rend alapján az alkalmazottak munkáját a meghatározási paraméterek biztosítása és az optimális laborüzem megvalósítása érdekében. Mintavételt, gyors minőségelemző analitikai munkát végez, értékel, összehasonlít, eredményeiről, következtetéseiről, javaslatairól szakszerű dokumentációt, jelentést készít. Minőség-ellenőrző és kutató laboratóriumokban szabvány- és sorozatvizsgálatokat végez önállóan, vagy csoportmunkában műszaki leírás, vagy egyéb dokumentáció alapján. Ismeri és alkalmazza a munkakörére vonatkozó, vagy azzal kapcsolatos jogszabályokat, szabványokat, előírásokat.Eszközigényt állít össze, karbantartási ütemtervet készít, közreműködik a megvalósításban, a vagyonvédelmi intézkedési terv végrehajtásában. Veszélyhelyzetben intézkedik. Mérnöki ismereteket nem igénylő feladatokat végez, támogatja a mérnök munkáját.