Mezőgazdasági kovács (a tevékenység megjelölésével)

felnőttképzés, OKJ, felnőttoktatás, OKJ tanfolyam, szakmunkásképzés

Olyan szakemberek biztosítása, akik a mezőgazdasági növénytermesztés, az erdőgazdaság speciális területein alkalmasak a munkagépek művelő eszközeinek felújítására, karbantartására, beállítására, szabadkézi és gépi kovácsolásra, alkatrészek hőkezelésére, a bognár szakmához kapcsolódó járművek fém alkatrészeinek kovácsolással történő elkészítésére, szerelésére, állattenyésztés területén a szarvasmarhák körmölésére, lovak patkolására.   Szakmai és gazdálkodási ismeretek birtokában önálló mezőgazdasági termelést, alkatrész- és eszközfelújítást, karbantartó szolgáltatást tudjanak vállalni és alkalmazottként e területeken tudjanak elhelyezkedni.   A fenti tevékenységekhez továbbképzéssel speciális szakismereteket szerezhetnek.   4. A munkaterület jellemzése:   A mezőgazdasági és patkolókovács szakember ért a mezőgazdasági munkagépek kovácsolással történő javításához, felújításához, karbantartásához.   El tudja készíteni a lovaskocsik, hintók, pótkocsik, utánfutók fém alkatrészeit és szerelését.   Önállóan tudja elvégezni a fémek hideg- és melegalakítási műveletét. Ismeri a patás állatok anatómiáját és ezen állatok patáinak, körmeinek ápolását, a lovak patkolását.   Ismeretei alapján képes önálló vállalkozási tevékenység folytatására a fenti területeken.