Mezőgazdasági gépüzemeltető szaktechnikus

felnőttképzés, OKJ, felnőttoktatás, OKJ tanfolyam, szakmunkásképzés

A mezőgazdaság gépüzemeltető szaktechnikus képzés célja olyan műszaki, üzemeltetési, termesztési, tartástechnológiai és gazdasági ismeretekkel rendelkező szakemberek biztosítása, akik a rájuk bízott, vagy tulajdonukban (vállalkozásukban) lévő mezőgazdasági erőgépek, munkagépek és gépi berendezések önálló, az agrotechnikai követelményeknek megfelelő üzemeltetésére és ezen gépekből összeállított gépcsoportok munkájának gazdaságos és szakszerű üzemeltetésére képesek.   El tudják végezni a gépek, illetve gépcsoportok szakszerű javítási és karbantartási munkáit. Ismereteik alapján alkalmasak alkalmazottak, munkacsoportok irányítására.   A termesztési, tartástechnológiai és vállalkozási ismereteik birtokában önálló mezőgazdasági termelést tudnak végezni, gépi bérmunkát, ellátó- és karbantartó szolgáltatást tudnak vállalni vagy alkalmazottként e területeken tudnak elhelyezkedni.   4. A munkaterület jellemzése   A mezőgazdasági gépüzemeltető szaktechnikus ért a mezőgazdasági termesztés- és állattartó technológiákhoz alkalmazott erő- és munkagépek, gépészeti berendezések szakszerű kezeléséhez, üzemeltetéséhez.   El tudja végezni a gépekhez, gépcsoportokhoz kapcsolódó beállítási-, (beszabályozási), karbantartási és egyéb műszaki kiszolgálási műveleteket, adminisztrációs teendőket.   Önállóan tudja elvégezni a mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó gépi munkafeladatokat.   Tud emberekkel bánni, együttműködni, vagy alkalmazottakat felelősen irányítani.   Gazdálkodási, vállalkozási ismeretei alapján képes önálló vállalkozási tevékenység folytatására a mezőgazdasági növénytermesztésben, állattenyésztésben, a mezőgazdasági termékek szállításában, a mezőgazdasági gépi bérmunka és karbantartó szolgáltatások terén.   Közúton gépjárművével (gépcsoportjával) csak külön jogszabályban meghatározott, érvényes vezetői engedéllyel vehet részt.