Mezőgazdasági gépkezelő (a gép megnevezésével)

felnőttképzés, OKJ, felnőttoktatás, OKJ tanfolyam, szakmunkásképzés

A mezőgazdaság gépjavító szaktechnikus képzés célja, hogy a mezőgazdasági gépésztechnikus alapképzettségre épülve, a mezőgazdasági kis és nagyüzemek, valamint a vállalkozók részére olyan szakembereket szolgáltasson, akik képesek a megszerzett ismeretek szintetizálására, a gépjavítás általános és speciális feladatainak megoldására.   Az ismereteik birtokában képesek legyenek a mezőgazdaságban használatos erő- és munkagépek, gépészeti berendezések műszaki állapotának, illetve állapotjelzőinek meghatározására, az állapotromlás késleltetésére, a javítási hibahatár megállapítására. A műszaki, illetve gazdasági hibahatár elérésekor, meghibásodás esetén az eredeti állapot helyreállítása. A gazdaságossági szempontokat mérlegelve képes legyen eldönteni, hogy a javítás vagy a selejtezés a célszerű.   Alkalmasak legyenek középszintű vezetői munkakörök betöltésére, a gépjavító munkák megtervezésére, szervezésére, a beosztottak (alkalmazottak) munkájának irányítására és ellenőrzésére.   Legyenek alkalmasak önálló vállalkozás beindítására és működtetésére.   4. A munkaterület jellemzése   A mezőgazdasági gépjavító szaktechnikus végzettséggel rendelkező szakember - a gépek működtetésén túl - alkalmas a mezőgazdaságban alkalmazott erő- és munkagépek és egyéb gépi berendezések hibáinak szakszerű megállapítására, a megfelelő javítástechnológia kiválasztására és végrehajtására. Önállóan és felelősen képes a rábízott munkatársak irányítására, vállalkozás működtetésére.