Mezőgazdasági gépésztechnikus

felnőttképzés, OKJ, felnőttoktatás, OKJ tanfolyam, szakmunkásképzés

A mezőgazdasági gépésztechnikus képesítés célja, olyan műszaki, biológiai, agrotechnikai és gazdasági ismeretekkel rendelkező szakemberek biztosítása, akik a rájuk bízott vagy tulajdonukban lévő mezőgazdasági erőgépek és munkagépek önálló, gazdaságos, az agrotechnikai követelményeknek megfelelő üzemeltetésére és ezen gépek szakszerű javítására, karbantartására képesek.   A termesztés- és tartástechnológiai, vállalkozási és műszaki ismereteik birtokában önálló mezőgazdasági termelést tudnak végezni, gépi bérmunkát, gépjavító és karbantartó szolgáltatást tudnak vállalni vagy alkalmazottként e területeken tudnak elhelyezkedni. Ismereteik alapján alkalmasak alkalmazottak vagy beosztottak irányítására is.   A fenti tevékenységekhez továbbképzéssel speciális szakismereteket szerezhetnek.   4. A munkaterület jellemzése:   A mezőgazdasági gépésztechnikus ért a mezőgazdasági termesztés- és állattartó technológiákhoz alkalmazott erő- és munkagépek, gépészeti berendezések kezeléséhez, üzemeltetéséhez. El tudja végezni a gépekhez kapcsolódó beállítási, karbantartási és javítási műveleteket.   Önállóan tudja elvégezni a mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó - elsősorban géppel végzendő - munkafeladatokat.   Ismeretei alapján képes önálló vállalkozási tevékenység folytatására a szántóföldi növény- és zöldségtermesztés, állattenyésztés, mezőgazdasági termékek szállítása, mezőgazdasági gépi bérmunka és a műszaki javító, karbantartó szolgáltatások terén a jármű javításával kapcsolatos egyéb jogszabályok figyelembevételével.   Tud emberekkel bánni, beosztottakat vagy alkalmazottakat felelősen irányítani.   Közúton járművével csak külön jogszabályban meghatározott, érvényes vezetői engedéllyel vehet részt.