Mezőgazdasági gépész

felnőttképzés, OKJ, felnőttoktatás, OKJ tanfolyam, szakmunkásképzés

A mezőgazdasági gépész képesítés célja, hogy olyan műszaki, biológiai agrotechnikai, és gazdasági alapismeretekkel rendelkező szakemberek biztosítása, akik a rájuk bízott, vagy tulajdonukban lévő mezőgazdasági erőgépek és munkagépek önálló gazdaságos, az agrotechnikai követelményeknek megfelelő üzemeltetésére és ezen gépek szakszerű karbantartására képes.   A termesztés- és tartástechnológiai, vállalkozási és műszaki ismereteik birtokában önálló szántóföldi növénytermesztést, gépi bérmunkát, gépjavító és karbantartó szolgáltatást tudjanak vállalni és alkalmazottként e területeken tudjanak elhelyezkedni. A fenti tevékenységekhez továbbképzéssel speciális szakismereteket szerezhetnek.   4. A munkaterület jellemzése:   A mezőgazdasági gépész szakember ért a mezőgazdasági termesztés- és állattartó technikákhoz alkalmazott erő- és munkagépek, gépészeti berendezések kezeléséhez, üzemeltetéséhez. El tudja végezni a gépekhez kapcsolódó beállítási-, karbantartási műveleteket.   Önállóan tudja elvégezni a mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó - elsősorban géppel végzendő - munkafeladatokat.   Ismeretei alapján képes önálló vállalkozási tevékenység folytatására a szántóföldi növény- és zöldségtermesztés, állattenyésztés, mezőgazdasági termékek szállítása, mezőgazdasági gépi bérmunka és a műszaki javító-, karbantartó szolgáltatások terén a jármű javításával kapcsolatos egyéb jogszabályok figyelembevételével.   Közúton járművel csak külön jogszabályban meghatározott, érvényes vezetői engedéllyel vehet részt.