Mezőgazdasági gazdaasszony

felnőttképzés, OKJ, felnőttoktatás, OKJ tanfolyam, szakmunkásképzés

A mezőgazdasági gazdaasszony képesítéssel rendelkező alkalmas a korszerű életvitel, a kiegyensúlyozott családtervezés, a szülői szerep, a háztartási tevékenységek, az alapvető mezőgazdasági munkák és a mezőgazdasági termékek előállításának, feldolgozásának, értékesítésének elvégzésére és szervezésére. A képesítés alapul szolgál kapcsolódó szakképesítések megszerzéséhez.   Ilyen lehetőségek:   - a szolgáltatások területén (pl. falusi vendéglátó, vendéglátó stb.)   - az egészségügyi, pedagógiai és szociális szolgáltatások területén (pl. dajka, segédápoló stb.)   - a növénytermesztés, kertészet területén (pl. virágkötő, parkgondozó, gombatermelő stb.)   - az állattartás területén (pl. állatgondozó, tejkezelő)   - az ipar területén (pl. varrónő, tejfeldolgozó stb.).   4. A munkaterület jellemzése   A mezőgazdasági gazdaasszony tevékenységi köre rendkívül összetett, változatos.   Jellemző munkaterületei:   - a családellátás és háztartás terén:   - a családi élet megszervezése,   - a csecsemőápolás és házi beteggondozás,   - a főzés-sűtés, terítés,   - a szabás-varrás, kézimunkázás,   - a ruhaápolás, -javítás,   - a lakásápolás,   - a vendéglátás,   - a mezőgazdasági munkák terén:   - a konyhakert, gyümölcsös és díszkert művelése,   - a haszonállatok gondozása,   - a megtermelt növényi és állati termékek feldolgozása, tartósítása, értékesítése   - a családi gazdálkodás terén:   - a belső jövedelemszerző tevékenység nyilvántartási, pénzgazdálkodási munkái.   A képesítés nemcsak munkavállalási lehetőséget biztosít, hanem alapvető feladata az igényes, harmonikus családi élettér kialakítása és fenntartása.   Mindezek a tevékenységek - kiegészítő szakismeretek birtokában, fejlett technikai alkalmazásával - a betölthető munkalehetőségek körét bővítik.