Mezőgazdasági gazdaasszony I.

felnőttképzés, OKJ, felnőttoktatás, OKJ tanfolyam, szakmunkásképzés

A képesített mezőgazdasági gazdasszony végzettséggel rendelkező alkalmas a korszerű életvitel, a kiegyensúlyozott családtervezés, a szülői szerep, a háztartási tevékenységek, a mezőgazdasági munkák elvégzésére, a mezőgazdasági termékek előállításával, feldolgozásával, értékesítésével kapcsolatos munkákra és azok végzésére.     E képesítés és idegennyelv-tudás birtokában felkészült önálló, jövedelemszerző vállalkozások, pl. vidéki vendéglátás (falusi zöld turizmus) gyakorlására, a vendégekkel való aktív, közvetlen kapcsolattartásra, a számítógépes nyilvántartási módszerek használatára, a szerződéskötési és adózási munkafolyamatok végzésére.     A képesítés további kapcsolódó szakképesítések megszerzéséhez szolgál alapul.     Ilyen lehetőségek:     - a szolgáltatások területén (pl. falusi vendéglátó),     - az egészségügyi-, pedagógiai és szociális szolgáltatások területén (pl. szociális ápoló, hivatásos nevelőszülő, gyermekfelügyelő stb.),     - a növénytermesztés, kertészet területén (pl. virágkötő, parkgondozó, gombatermelő stb.),     - az ipar és élelmiszer-ipari feldolgozás területén (pl. varrónő, tejfeldolgozó stb.)     A képesített mezőgazdasági gazdasszony tevékenységi köre rendkívül összetett, változatos. A képesítés nemcsak munkavállalási lehetőséget biztosít, hanem alapvető feladata az igényes, harmonikus családi élettér kialakítása és fenntartása.     Leggyakoribb feladatok:     A családellátás és háztartás terén:     - a családi élet megszervezése,     - a csecsemőápolás és házi beteggondozás,     - gyermekek gondozása, nevelése,     - a szabás-varrás, kézimunkázás,     - a ruhaápolás, -javítás,     - a lakásápolás,     - a vendéglátás,     - az esztétikus, igényes környezet kialakítása és fenntartása,     - a higiéniés feltételek fenntartása.     A mezőgazdasági munkák terén:     - a konyhakert, gyümölcs és díszkert művelése,     - a haszonállatok tartása,     - a megtermelt növényi és állati termékek feldolgozása, tartósítása, értékesítése.     A családi gazdálkodás terén:     - belső jövedelemszerző tevékenység nyilvántartási, ügyviteli, pénzgazdálkodási munkái.     Falusi vendégházak, panziók, valamint szállodák, üdülők működése terén:     - szobaasszonyi és adminisztratív feladatok,     - konyhai, éttermi munkák,     - gondnoki teendők.     Mindezek a tevékenységek - kiegészítő szakismeretek birtokában, fejlett technika alkalmazásával - betölthető munkalehetőségek körét bővítik.