Mezőgazdálkodás és kereskedelem egyszerre – a mezőgazdasági menedzser-asszisztens

felsőfokú szakképzés, FSZ, OKJ, szakmakereső, félfőiskolai képzés

Mikroökönómiától a gazdaságföldrajzig - Tanfolyamunk alapismereti, illetve kötelező szakmai modulokból áll – mondja Gimesi István, oktató. - Az előbbiek közé sorolhatjuk a különféle technológiai és termék ismereteket, mint például a növénytermesztést, a kertészetet és az állattenyésztést, és az olyan közgazdaságtani tudnivalókat, melyekkel azért kell tisztában lennie minden hallgatónknak, hogy el tudjon tájékozódni a mikro és makroökonómia, illetve a világgazdaság számunkra lényeges kérdései között. Súlyt helyezünk a számítástechnikai és informatikus szakmai ismeretekre is, mivel ezek a dolgok manapság már mezőgazdasági adatfeldolgozások esetében is nélkülözhetetlenek. Ami viszont a speciálisan menedzser-asszisztensi tantárgyakat illeti, oktatunk marketing alapismereteket, piackutatást és elemzést, nem hiányozhatnak a joggal, a kül és belkereskedelemmel összefügő anyagok, és természetesen a vállalkozási ismeretek, amelyhez a számvitel, a vállalati gazdaságtan, a pénzügy és egyéb, menedzsmenttel kapcsolatos tantárgyak tartoznak, és ezenkívül nem árt valamilyen idegen nyelv tárgyalóképes elsajátítása sem, hiszen ezen a pályán komoly esély van arra, hogy esetleg külföldi cégekkel is kapcsolatokat létesítsünk a nemzetközi követelményeknek is megfelelő módon. Emiatt választható tanegységeink közé tartozik még az üzleti kommunikáció és az üzleti etika is, valamint betekintést nyújtunk a gazdaságföldrajz, a környezetgazdaságtan és gazdaságszociológia területeibe is. Növénytermesztő vagy marketinges? Mezőgazdasági menedzser-asszisztens a képzés elvégzése után naprakész és megalapozott gyakorlati ismeretekkel rendelkezik, ért a vidékfejlesztéshez és a regionális, illetve kistérségi menedzsment létrehozásához. Ezzel a végzettséggel hatékonyan hozzá lehet járulni a vidéken élők életfeltételeinek javításához, a térségfejlesztési elemzésekhez, a nemzetközi követelményeknek megfelelő vidékfejlesztési pályázatok sikeréhez. Munkáját önállóan is végezheti, vagy egy mezőgazdasági mérnök irányításával, aki mellett menedzser-titkár funkciót is elláthat. Lehet középvezető, irányíthat munkásokat valamilyen növénytermesztési, állattenyésztési feladat során, de akár az üzleti tevékenységeknek is szentelheti minden idejét, mint például piackutató, vagy marketinges, valamilyen fontos beruházás esetén. A munkavégzés helye is is igen változatos, hiszen hivatalban, mezőgazdasági üzemekben, sőt, kutatóintézetekben is foglalkoztatják. Előfordulhat, hogy otthonától távol kell dolgoznia, vagy vidékre, esetleg külföldre utazik, a szállítókkal, felvásárlókkal és egyéb ügyfelekkel való kapcsolattartás miatt. Pörgő munka nyugodt környezetben - Én elsősorban a mezőgazdaságra és állattenyésztésre szakosodtam – mondja Jónás István, aki egy vidéki üzemben középvezetői, irányító feladatokat lát el. - Feladataim közé tartozik, hogy beosztottjaim segítségével fenntartsunk egy jól működő gazdálkodószervezetet. Egyaránt végzünk növénytermesztési, állatenyésztési és takarmányozási tennivalókat. Az alapanyagok beszerzése, a tárgyalások is részben engem illetnek, munkámnak ezt a részét is szívesen vállalom, bár jobban szeretek a természetben lenni. Legfontosabb a hatékony csapatmunka kidolgozása, amelynek elsődleges pontja az, hogy szót tudjanak érteni a különféle helyekről jött emberek, ehhez barátságos, de az együttműködés feltételeit betartó hozzáállás szükséges. Előfordulhat hogy egymástól távoli helyeken dolgozunk, és egy-két vezetőtől függ az eredményesség, tehát nagyon pontosan kell kiosztani a feladatokat, mert a felelősség elsősorban minket, középvezetőket terhel. A szorosabban vett napi munka során részt veszek a takarmányadagok összeállításában, tárolásában, minősítésében, utasításba adom, hogy melyik állatot kell megjelölni, elkülöníteni, betegség, vagy párzási időszakokban. Nyilvántartásokat végzek, statisztikai adatokat böngészek át, tárgyalok a mérnökökkel, a felsőbb vezetőkkel és olykor az ügyfelekkel is, esőben-hóban is kint vagyok sokszor a földeken, idénymunkák esetén pedig előfordul hogy napokig az irodához közeli, kihelyezett telepen kell aludnom. Szóval, nem egy unalmas tevékenység, minden nap mást hoz, sok emberrel találkozom, de a természet közelléte miatt, megvan a megfelelő nyugalom is számomra, amelyet kiváltképpen fontosnak tartok. Nőnek az elhelyezkedés esélyei - Jelenleg tanfolyamra járó végzős hallgatóként szakmai gyakorlatokon veszek részt – mondja Adács István. Nagyon érdekelnek a mezőgazdaságban rejlő modern termesztési és növényvédelmi technológiák, valamint a közgazdasági ismeretek is, itt mindenről tanítanak, és úgy vélem, hogy az elhelyezkedés esélyei ezek révén is megnövekednek… Ebben bízom, ezért választottam ezt a pályát.PV