Mentőápoló

felnőttképzés, OKJ, felnőttoktatás, OKJ tanfolyam, szakmunkásképzés

A mentőápoló — a sürgősségi betegellátás területén tevékenykedik, — munkáját hivatásként gyakorolja, betartja annak etikai normáit, — megfelelő kapcsolatteremtő képességgel rendelkezik, — betegmegfigyelést, szükség esetén betegvizsgálatot végez, — team tagjaként, orvos vagy mentőtiszt irányításával, illetve önállóan vesz részt a betegek mentésében és ellátásában, — szakszerűen alkalmazza a beteg vizsgálatához, acut ellátásához és mentéséhez szükséges eszközöket és berendezéseket, — felhatalmazás birtokában önálló indikáció alapján, gyógyszerrel, intravénás folyadékpótlást végez, — beteget szállít, — segítséget nyújt a beteg élettani szükségleteinek kielégítésében, — elősegíti, biztosítja a sürgősségi ellátás optimális feltételeit, — mentésszervezési, irányítási feladatokat lát el.