Mentálhigénés asszisztens

felnőttképzés, OKJ, felnőttoktatás, OKJ tanfolyam, szakmunkásképzés

A mentálhigiénés asszisztens emelt szintű szakképzettségű – szociális, egészségügyi, pedagógiai vagy közművelődési – alap (humán) szakmájára ráépülő, mentálhigiénés ismeretekkel és szemlélettel rendelkező szakember, aki elsősorban a prevenció (a lelki egészségvédelem, az egészségkultúra, az egészségnevelés, az egészséggondozás) területén fejti ki tevékenységét. Közreműködik a lelki egészséget veszélyeztető egyéni, családi, közösségi, szervezeti problémák feltárásában, megoldásában és az ehhez szükséges források felderítésében.   Részt vesz az egészségkultúrára nevelés egészséglélektani és felvilágosító feladatainak végrehajtásában. Elősegíti az egyéni és közösségi mentálhigiénés módszerek és technikák alkalmazását, az adekvát egészségmegőrző életmódprogramok megvalósítását.   Különböző típusú: egészségügyi, szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, oktatási, közművelődési, igazságügyi, bűnüldözési, büntetés-végrehajtási intézményekben fegyveres erőknél és rendészeti szerveknél önkormányzati, munkaügyi és társadalombiztosítási hivatalokban munkaszervezetek humánpolitikai és szervezetfejlesztő részlegeiben egyházi és karitatív szervezetek egészségügyi és szociális szolgálatainál fejti ki tevékenységét.   E szakképesítés gyógyító és pszichoterápiás tevékenység végzésére nem jogosít.   A mentálhigiénés asszisztens preventív munkája során végzett jellemző tevékenységek:     1. Részt vesz a lelki egészséget veszélyeztető társadalmi problémák feltárásában, megoldásában.     2. Felvilágosító tevékenységet folytat az egészséges életmód kialakítása érdekében.     3. Elősegíti szabadidős, önsegítő csoportok és támogató hálózatok szerveződését és részt vesz azok munkájában.     4. Segítséget nyújt kliense mentális egészsége megőrzéséhez.     5. A kliensek lelki szükségleteinek kielégítésére speciális segítő-támogató tevékenységet végez krónikus betegek, haldoklók, fogyatékosok, szenvedélybetegek, balesetet elszenvedettek körében.     6. Közreműködik a kliensek és a különböző szakemberek és intézmények közötti kapcsolat megteremtésében és fenntartásában.     7. Munkaköréhez kapcsolódó adminisztrációs és dokumentációs feladatokat lát el.