Médiatechnológus asszisztens

felsőfokú szakképzés, FSZ, OKJ, félfőiskolai képzés

A médiatechnológus asszisztens elsősorban szöveg-, hang-, kép-, mozgókép-, animáció-fájlokat tartalmazó, interaktív működtetésű számítógépes szoftvert állít elő önállóan vagy munkacsoportban. Ismeri az elektronikus és hagyományos médiatervezési, szerkesztési, előállítási módszereket, annak eszközeit. Képes együttműködni az interaktív médiumok fejlesztése területén szakterületének más szakértőivel, képes munkacsoportban részt venni, munkacsoportot vezetni multimédia alkalmazás létrehozása céljából.   Tevékenységi körébe tartozik a multimédia-fejlesztés és weblap-készítés részfeladatainak önálló elvégzése és a fenti munkafolyamatok irányítása, vezetése, szervezése.     Munkavégzése során részt vesz:   – a szakterületéhez tartozó eszközök és anyagok, számítógép hardverek és szoftverek kiválasztásában és beszerzésében, a műszaki és gazdasági szempontok elemzése alapján,   – az eszközök telepítési feltételeinek meghatározásában, a telepítés lefolytatásában,   – az eszközök, számítógép hardverek és szoftverek üzemszerű működtetésében,   – a multimédia tervezési, kivitelezési és ellenőrzési munkáiban és azok irányításában.     Alkalmazza:   – szakmai és gazdasági ismereteit a gyakorlatban,   – a számítástechnikai eszközök lehetőségeit,   – kommunikációs ismereteit a projekt munkában való részvételben.     Figyelemmel kíséri:   – a multimédiával kapcsolatos eszközrendszer jövőbeli fejlődését,   – a számítástechnikai hardver és szoftver fejlődését,   – a multimédia alkalmazási területeinek változását.     Gondoskodik:   – a rábízott eszközök hatékony működtetéséről,   – a hatékony működtetés feltételeiről,   – az alkalmazott szoftverek jogtisztaságáról,   – az eszközök és anyagok rendelkezésre állásáról.     Együttműködik:   – az oktatási és kutatási intézményekkel a korszerű szakmai ismeretek és megoldások alkalmazása érdekében,   – a multimédia készítés technológiai folyamatának más munkatársaival (médiaszakember, forgatókönyvíró, látványtervező), partnerekkel.   Magasabb szakmai felkészültséget igénylő fizikai jellegű munkát végez:   – számítógépek, nagy értékű multimédia képforrások, prezentációs eszközök szakszerű mozgatása.